SPMZOZ, Szpital Miejski w Miastku oraz Centrum Zdrowia „Salus” w Słupsku otrzymały w partnerstwie dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu wdrażającego system elektronicznej dokumentacji medycznej – wartość projektu równa jest prawie 7,2 miliona złotych, natomiast dofinansowanie wynosi ponad 5,7miliona! Warto zaznaczyć, że SPMZOZ jest liderem całego projektu.

Nieruchomości

Do konkursu zgłoszono 38 projektów, z czego 15 otrzymało dofinansowanie – SPMZOZ, Szpital Miejski w Miastku oraz Centrum Zdrowia „Salus” ze swoim projektem uplasowały się na II miejscu w tabeli.

Celem projektu jest m. in. podniesienie jakości i dostępności usług medycznych oraz zwiększenie bezpieczeństwa i zadowolenia pacjenta. System informatyczny będzie skoordynowany m. in. z regionalnym systemem e-Zdrowie.

Prace związane z informatyzacją partnerów tego projektu mają potrwać do 2018 roku. Projekt jest wpisany jako przedsięwzięcie Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego dla subregionu słupskiego.

PODZIEL SIĘ