Słupski Budżet Partycypacyjny

Drodzy Mieszkańcy i Mieszkanki Słupska!

Przed Nami oraz przed Wami kolejna, 5. edycja Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego! Ponownie oddajemy w Wasze ręce 2.000.000,00 zł w podziale:

– 500.000,00 zł na zadania w kategorii WSPÓLNA SPRAWA, czyli zadania infrastrukturalne ogólnomiejskie (jedno zadanie maksymalnie do 500.000,00 zł),

– 1.200.000,00 zł na zadania w kategorii PRZYJAZNE OSIEDLE, czyli zadania infrastrukturalne lokalne (jedno zadanie maksymalnie do 300.000,00 zł)

– 300.000,00 zł na zadania w kategorii AKTYWNY SŁUPSK, czyli zadania społeczne (jedno zadanie maksymalnie do 40.000,00 zł).

Przed nami cały miesiąc zgłaszania zadań – od 1 do 31 maja czekamy na Wasze pomysły – możecie je zgłaszać poprzez tę stronę lub w formie papierowej (wtedy wniosek należy przynieść do Wydziału Dialogu i Komunikacji Społecznej, plac Zwycięstwa 3, pok. 105).

Ocena merytoryczna wniosków będzie trwała od czerwca do sierpnia, głosowanie na zadania od 4 do 25 września, natomiast ogłoszenie wyników będzie miało miejsce w październiku.

W tym roku do głosowania mogą przystąpić mieszkańcy Słupska urodzeni przed 1 stycznia 2004 roku.
Jak głosować?
Oddać głos na wybrane zadania można w dwojaki sposób:

> przez internet poprzez tę stronę,

> na karcie papierowej.

Każdy mieszkaniec ma do rozdysponowania 5 głosów, po jednym na zadanie infrastrukturalne ogólnomiejskie i infrastrukturalne lokalne oraz trzy na zadania społeczne.

Głosowanie na karcie papierowej odbywa się poprzez wpisanie numerów zadań w wyznaczone kratki, wypełnienie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, oraz podpisanie się na karcie papierowej (co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody

Aby oddać ważny głos, na karcie do głosowania muszą znaleźć się następujące dane głosującego:

> imię i nazwisko,

> adres zamieszkania,

> numer PESEL,

> na karcie papierowej podpis.

Dodatkowo należy pamiętać, że o ważności głosów decyduje również zaznaczenie oświadczeń o przetwarzaniu danych osobowych. Przypominamy, że każdy może złożyćtylko jedną kartę do głosowania (bez względu na to, w jakiej ona będzie formie- papierowej lub elektronicznej).

Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

> na karcie wybrano więcej niż jedno zadanie infrastrukturalne ogólnomiejskie, infrastrukturalne lokalne oraz więcej niż 3 zadania społeczne;

> oddano więcej niż jedną kartę do głosowania bez względu na jej formę (unieważnia się wszystkie głosy),

> wpisane na karcie dane osobowe głosującego/ej są nieczytelne (bądź nie zostały wpisane),

> nie zostały zakreślone oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych,

> numer PESEL jest błędny,

> brakuje podpisu głosującego/ej,

> głosujący/a nie ukończył 14 lat,

> głosujący/a nie jest mieszkańcem/ką Słupska.

Dokumenty do pobrania ze strony www.slupsk.wybiera.pl

LISTA WYDZIAŁÓW/JEDNOSTEK POMAGAJĄCYCH WYPEŁNIAĆ WNIOSKI DO SŁUPSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO 2018

 1. Zarząd Infrastruktury Miejskiej (ul. Przemysłowa 73)
  Jarosław Borecki
  tel. (59) 841 00 91
  e-mail – zim@zimslupsk.com

 2. Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji (ul. Szczecińska 99, pokój 8)
  Martyna Krawczyk
  ul. Szczecińska 99, pok. 8
  tel. (59)
  84 47 531
  e-mail – sosir@sosir.slupsk.pl

 3. Wydział Inwestycji (plac Zwycięstwa 1)
  Ewa Weitmann-Rudewicz – pok. 101, tel. (59) 84 88 333,
  Ewelina Kujawa – pok. 102, tel. (59) 84 88 341,
  Zbigniew Barankiewicz – pok. 06, tel. (59) 84 88 319,
  Jarosław Grzymała – pok. 06, tel. (59) 84 88 319,
  Elżbieta Kozoduj – pok. 102, tel. (59) 84 88 435,
  e-mail – inwestycje@um.slupsk.pl

 4. Wydział Kultury (ul. Starzyńskiego 8 – Centrum Informacji Turystycznej)
  e-mail – kultura@um.slupsk.pl
  tel. (59) 8488 379

 5. Wydział Edukacji (plac Zwycięstwa 3, pokój 205)
  Aneta Koch
  e-mail – a.koch@um.slupsk.pl
  tel. (59) 8488 488

 6. Wydział Polityki Przestrzennej (plac Zwycięstwa 1, pokoje105 i 107)
  e-mail – wpp@um.slupsk.pl
  tel. (59) 8488 241, (59) 8488 461

 7. Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
  Referat Zarządzania Mieniem (plac Zwycięstwa 3, pokój 214)

  e-mail – znb@um.slupsk.pl
  tel. (59) 8488 424

Zachęcamy do zapoznania się z raportami z poprzednich edycji:

a) z realizacji zadań w ramach SBP 2016 (link),
b) z realizacji I etapu SBP 2017 (link),
c) z stanu realizacji zadań z SBP 2017 (marzec).

Już teraz zachęcamy do myślenia nad projektami. Pamiętacie, ile kosztuje miasto?

Słupski Budżet Partycypacyjny 2017

Oddane głosy – 19 634, w tym:

– 7 029 internetowych,
– 12 335 papierowych.

Głosy poprawne – 15 934,
Głosy błędne – 3 430.

WYNIKI

ZADANIA SPOŁECZNE

IX MIEJSCE – „Sportowe lato – Słupsk miastem FIT”, 632 głosy, 24 150 zł dofinansowania; zmniejszona kwota zadania o 150 zł,

VIII MIEJSCE – „Bajkowe bajania – dla każdego coś do posłuchania – popołudniowe spotkania z bajką dla dzieci, rodziców, dziadków jako jedna z form spędzania wolnego czasu w gronie rodzinnym”, 654 głosy, 16 700 zł dofinansowania;

VII MIEJSCE – „Słupskie Centrum Seniora”, 656 głosów, 24 900 zł dofinansowania;

VI MIEJSCE – „Letnie i zimowe mistrzostwa Słupska przedszkolaków w piłce nożnej – Słupsk 2017”, 683 głosy, 20 000 zł dofinansowania;

V MIEJSCE – „GARDEN PARTY U KAROLA 2 – cykl letnich koncertów przed pomnikiem Karola Szymanowskiego w Parku im. Jerzego Waldorffa w Słupsku”, 768 głosów, 24 400 zł dofinansowania,

IV MIEJSCE – „Stefa Ruchu – Otwórz Oczy (V Ogólnopolski Festiwal Alternatywnych Teatrów Tańca)”, 996 głosów, 23 550 zł dofinansowania;

III MIEJSCE – „BE-PE-EL FABRYKA DŹWIĘKU, CZYLI OSIEDLOWE STUDIO NAGRAŃ I”, 1 167 głosów, 25 000 zł dofinansowania;

II MIEJSCE – „Dzieci w Słupsku grają w szachy”, 1 266 głosów, 25 000 zł dofinansowania,

I MIEJSCE – „Słupskie Grand Prix Biegamy Razem”, 1 940 głosów, 16 300 zł dofinansowania.

ZADANIA INFRASTRUKTURALNE LOKALNE

OKRĘG I – „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szczecińskiej 60”, 2 057 głosów, 290 000 zł dofinansowania;

OKRĘG II – „Budowa i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Słupsku”, 2 417 głosów, 300 000 zł dofinansowania;

OKRĘG III – „Remont i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku”, 1 331 głosów, 300 000 zł dofinansowania;

OKRĘG IV – „Budowa parku rekreacyjno-sportowego przy ulicy Szafranka
w Słupsku”, 2 150 głosów, 300 000 zł dofinansowania

ZADANIA INFRASTRUKTURALNE OGÓLNOMIEJSKIE

III MIEJSCE – „Budowa parku rekreacyjno-sportowego im. Witkacego przy ul. 11 Listopada – Frąckowskiego w Słupsku – III etap – budowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni z trawy syntetycznej”, 2 038 głosów, 110 002 zł dofinansowania, kwota przyznana z nierozdysponowanych środków z zadań infrastrukturalnych ogólnomiejskich i lokalnych;

II MIEJSCE – „Pumptrack – Słupsk miastem dla rowerów”, 2 599 głosów, 199 998 zł dofinansowania;

I MIEJSCE – „Remont boiska przy Szkole Podstawowej nr 5 w Słupsku”, 2 668 głosów, 300 000 zł dofinansowania.