Rada Kobiet

Rada Kobiet przy Prezydencie Miasta Słupska jest jedynym w swoim rodzaju ciałem doradczo – konsultacyjnym powołanym w 98. rocznicę nadania Polkom praw wyborczych.

W skład Rady wchodzą wyjątkowe kobiety – słupszczanki i mieszkanki innych miast związane ze Słupskiem, które chcą działać na rzecz Miasta i jego mieszkańców. Członkinie Rady reprezentują różne środowiska – samorządowe, pozarządowe oraz sektor prywatny.

 

 

 

 

 


Prezydium:
AGNIESZKA KULIS – Przewodnicząca Rady Kobiet
Danuta Wawrowska – Zastępczyni Przewodniczącej Rady Kobiet

Skład Rady Kobiet:

1) Agnieszka Kulis
2) Danuta Wawrowska
3) Marta Kiedos
4) Halszka Szuryn
5) Małgorzata Lenart
6) Aldona Żurawska
7) Aleksandra Klimczuk
8) Agnieszka Biernacka
9) Elżbieta Łukaszus-Mijewska
10) Inga Kawałek
11)Renata Wismont

Do zadań Rady należy m.in.:
1) analiza polityki Miasta pod względem potrzeb i oczekiwań kobiet,
2) wyrażanie opinii na temat projektów dokumentów strategicznych Miasta,
3) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących wszystkich obszarów bezpośrednio i pośrednio dotyczących sytuacji kobiet w Mieście oraz równouprawnienia,
4) diagnoza sytuacji kobiet w Słupsku,
5) edukacja mieszkańców i mieszkanek – w każdym wieku – dotycząca równouprawnienia,
6) wspieranie organizacji akcji społecznych oraz imprez podejmujących tematy kobiece oraz równouprawnienia,
7) monitorowanie działań Miasta pod kątem realizowania polityki rodzinnej (m.in. udzielanego wsparcia, dostępności żłobków i przedszkoli itp.),
8) monitorowanie działań Miasta pod kątem realizowania polityki społecznej i senioralnej.

Link do profilu Słupskiej Rady Kobiet

Wsparcie administracyjne Rady prowadzi wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej  59 84 88 305, e-mail: m.rapacewicz@um.slupsk.pl