Rada Kobiet

Rada Kobiet przy Prezydencie Miasta Słupska jest jedynym w swoim rodzaju ciałem doradczo – konsultacyjnym powołanym w 98. rocznicę nadania Polkom praw wyborczych.

W skład Rady wchodzą wyjątkowe kobiety – słupszczanki i mieszkanki innych miast związane ze Słupskiem, które chcą działać na rzecz Miasta i jego mieszkańców. Członkinie Rady reprezentują różne środowiska – samorządowe, pozarządowe oraz sektor prywatny.

Skład Rady:
1. Marta Kiedos
2. Marta Koziarz
3. Agnieszka Kulis
4. Aneta Kurzyńska
5. Małgorzata Lenart
6. Beata Maciejewska
7. Agnieszka Maciejowska
8. Marta Makuch
9. Joanna Michalak
10. Justyna Ratkowska-Pasikowska
11. Marzena Strzelecka
12. Halina Szuryn
13. Anna Urbańska
14. Danuta Wawrowska
15. Aldona Żurawska

Do zadań Rady będzie należy m.in.:
1) analiza polityki Miasta pod względem potrzeb kobiet,
2) wyrażanie opinii na temat projektów dokumentów strategicznych Miasta,
3) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących wszystkich obszarów bezpośrednio i pośrednio dotyczących sytuacji kobiet w Mieście oraz równouprawnienia,
4) diagnoza sytuacji kobiet w Słupsku,
5) edukacja mieszkańców i mieszkanek w każdym wieku dotycząca równouprawnienia,
6) wspieranie organizacji akcji społecznych oraz imprez podejmujących tematy kobiece oraz równouprawnienia,
7) monitorowanie działań Miasta pod kątem realizowania polityki rodzinnej (m.in. udzielanego wsparcia, dostępności żłobków i przedszkoli itp.),
8) monitorowanie działań Miasta pod kątem realizowania polityki społecznej i senioralnej.

rada.kobiet@um.slupsk.pl
Rada Kobiet przy Prezydencie Miasta Słupska

Wsparcie administracyjne Rady prowadzi wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej  59 8488 338