Raporty z konsultacji społecznych – 2017 rok

Prezentujemy raporty z przeprowadzonych konsultacji społecznych w 2017 roku

 1. Regulamin Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2018 (link)
 2. Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2017-2025+ (link)
 3. Projekt Uchwały w sprawie ustalenia opłat preferencyjnych za korzystanie z obiektów i urządzeń Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku (link, pdf 136 KB).
 4. Projekt przebudowy ulic Długiej, Ogrodowej, Płowieckiej, Polnej, Sygietyńskiego i Świętopełka w ramach zadania inwestycyjnego pn. Słupski Zintegrowany Projekt Rewitalizacyjny (link, pdf 133 KB).
 5. Koncepcja zagospodarowania podwórka przy ul. Jaracza w Słupsku (link, pdf 106KB).
 6. Koncepcja zagospodarowania terenu podwórka przy ulicach Partyzantów, Armii Krajowej i Szkolnej (link, pdf 115KB).
 7. Raport z konsultacji społecznych dot. przebudowy ulic Zygmunta Augusta i Chrobrego (link).
 8. Raport uzupełniony z konsultacji społecznych dot. przebudowy ulic Zygmunta Augusta i Chrobrego (link).
 9. Raport z konsultacji społecznych dot. zadania SBP 2018 „Budowa parku rekreacyjno-sportowego przy ul. Szafranka w Słupsku” (link).
 10. Raport z konsultacji społecznych dot. przebudowy ulicy Legionów Polskich (link).
 11. Raport z konsultacji społecznych dot. przebudowy ulicy Władysława IV (link).
 12. Raport z konsultacji społecznych dot. przebudowy ulicy Romera (link).
 13. Raport z konsultacji społecznych dot. zadania pn. „Remont i wyposażenie boiska przy SP6 w Słupsku przy ul. Starzyńskiego – Słupski Budżet Partycypacyjny 2017” (link).
 14. Raport z konsultacji społecznych dot. zadania pn. „Budowa i wyposażenie boiska przy SP4 w Słupsku – Słupski Budżet Partycypacyjny 2017” (link).
 15. Raport z konsultacji społecznych dot. zadania Remont boiska przy SP5 w Słupsku przy ul. Hubalczyków – Słupski Budżet Partycypacyjny 2017” (link).
 16. Raport z konsultacji społecznych dot. zadania pn. „Budowa boiska przy ul. Szczecińskiej 60 w Słupsku (ZSP nr 1) – Słupski Budżet Partycypacyjny 2017” (link).
 17. Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji (link)