Konsultacje społeczne to otwarty proces dialogu władz z mieszkańcami Miasta Słupska, mający na celu:
1) podjęcie przez władze optymalnych decyzji w sprawach publicznych mających wpływ na jakość życia mieszkańców,
2) zapewnienie wpływu mieszkańców Miasta na podejmowane przez Władze decyzje publiczne i możliwości kształtowania przez mieszkańców rozwiązań dotyczących Miasta,
3) polepszanie jakości współpracy organów Miasta z mieszkańcami, budowanie zaufania i otwartości między mieszkańcami a władzami Miasta,
4) wzmacnianie i rozwijanie idei wspólnoty samorządowej Słupska,
5) kształtowanie poczucia odpowiedzialności za Miasto i wzmacnianie zaangażowania społecznego i obywatelskiego mieszkańców Miasta.

W Słupsku konsultacje społeczne określa Regulamin Konsultacji Społecznych przyjęty 27 stycznia 2016 roku Uchwałą nr XXI/238/16 Rady Miejskiej w Słupsku. Zgodnie z Regulaminem konsultacje przeprowadza się:

 • w sprawach określonych ustawami,
 • w sprawach ważnych dla Miasta i jego mieszkańców, w tym m. in. w sprawie budżetu Miasta, rocznego i wieloletniego Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi, Strategii Rozwoju Miasta Słupska oraz strategii branżowych, nadawania nazw ulic, skwerów, placów itp., zamiaru likwidacji lub łączenia jednostek miejskich,
 • w sprawie ewaluacji i aktualizacji Regulaminu Konsultacji Społecznych raz na cztery lata.

Sprawy z obszarów: zdrowia, kultury, transportu i polityki społecznej obowiązkowo konsultowane są z Radą Seniorów, a sprawy z obszarów: edukacji, sportu i kultury z Młodzieżową Radą Miasta.

Konsultacje przeprowadza się z inicjatywy Prezydenta Miasta, z inicjatywy Rady Miejskiej, na skierowany do Prezydenta Miasta wniosek: co najmniej 150 mieszkańców Miasta (konsultacje ogólnomiejskie) lub co najmniej 50 mieszkańców miasta w przypadku konsultacji o zasięgu lokalnym. Konsultacje prowadzi się też na wniosek 10 organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta.

Masz prawo do miasta – zaangażuj się w jego tworzenie! Zachęcamy do zgłaszania tematów, które powinny być konsultowane oraz do aktywnego udziału w konsultacjach.

Chcesz wiedzieć więcej – skontaktuj się z nami!

Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Plac Zwycięstwa 1, pok. 08
tel: (59) 8488 305
e-mail: obywatelski@um.slupsk.pl

………………………………………………………………………………………………………………….

2018 ROK

 1. Roczny Plan Konsultacji Społecznych (link)
 2. Procesy konsultacyjne (link)
 3. Raporty (link)

 

2017 rok

 1. Roczny Plan Konsultacji Społecznych (link)
 2. Procesy konsultacyjne (link)
 3. Raporty (link)

 

2016 ROK

 1. Roczny Plan Konsultacji Społecznych (link)
 2. Procesy konsultacyjne (link)
 3. Raporty (link)

Najnowsze

na zdjęciu widnieje stół konferencyjny, krzesła oraz grafiki przedstawiające różnokolorowe dymki rozmowy

Co sądzisz o propozycji nazwy dla parku przy ul. Wazów?

Zachęcamy do dzielenia się opinią nt. nadania parkowi przy ul. Wazów imienia "Park Ireny Sendlerowej". Od 28 lutego do 20 marca każdy zainteresowany będzie mógł...
SPORT

Jak ma wyglądać bieżnia wokół boiska przy ZSP nr 1?

Rozpoczynamy realizację zadań z Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2018 - już w najbliższą środę wystartują konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania terenu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr...

Konferencja prasowa – 5 lutego 2018

Dzisiejsza konferencja prasowa dotyczyła głównie działań inwestycyjnych - o najważniejszych remontach i budowach opowiedzieli wspólnie prezydent Robert Biedroń oraz jego zastępcy Krystyna Danilecka-Wojewódzka i...
Zdjęcie: na bruku, który pokrywają żółte liście, stoi czerwony, trójkołowy rower z białym siatkowym koszykiem z tyłu.

Konsultacje społeczne ws. lokalizacji parkingów rowerowych

W związku z planowaną rozbudową infrastruktury rowerowej na obszarze naszego miasta poprzez utworzenie nowych parkingów rowerowych, serdecznie zapraszamy zainteresowanych mieszkańców do włączenia się w...

Wczujmy się w klimat!

  W związku z udziałem Miasta Słupska w realizowanym przez Ministerstwo Środowisko projekcie w ramach którego opracowany zostanie „Plan adaptacji do zmian klimatu dla miasta...

Ciekawostki

Zamek Książąt Pomorskich, Młyn Zamkowy, Brama Młyńska

Zamek Książąt Pomorskich to dawna rezydencja książęcego rodu Gryfitów. Zbudowany na początku XVI wieku w stylu gotyckim przez księcia Bogusława X. Wcześniej budowy okazałej...
Dostępność