Konsultacje społeczne to otwarty proces dialogu władz z mieszkańcami Miasta Słupska, mający na celu:
1) podjęcie przez władze optymalnych decyzji w sprawach publicznych mających wpływ na jakość życia mieszkańców,
2) zapewnienie wpływu mieszkańców Miasta na podejmowane przez Władze decyzje publiczne i możliwości kształtowania przez mieszkańców rozwiązań dotyczących Miasta,
3) polepszanie jakości współpracy organów Miasta z mieszkańcami, budowanie zaufania i otwartości między mieszkańcami a władzami Miasta,
4) wzmacnianie i rozwijanie idei wspólnoty samorządowej Słupska,
5) kształtowanie poczucia odpowiedzialności za Miasto i wzmacnianie zaangażowania społecznego i obywatelskiego mieszkańców Miasta.

W Słupsku konsultacje społeczne określa Regulamin Konsultacji Społecznych przyjęty 27 stycznia 2016 roku Uchwałą nr XXI/238/16 Rady Miejskiej w Słupsku. Zgodnie z Regulaminem konsultacje przeprowadza się:

 • w sprawach określonych ustawami,
 • w sprawach ważnych dla Miasta i jego mieszkańców, w tym m. in. w sprawie budżetu Miasta, rocznego i wieloletniego Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi, Strategii Rozwoju Miasta Słupska oraz strategii branżowych, nadawania nazw ulic, skwerów, placów itp., zamiaru likwidacji lub łączenia jednostek miejskich,
 • w sprawie ewaluacji i aktualizacji Regulaminu Konsultacji Społecznych raz na cztery lata.

Sprawy z obszarów: zdrowia, kultury, transportu i polityki społecznej obowiązkowo konsultowane są z Radą Seniorów, a sprawy z obszarów: edukacji, sportu i kultury z Młodzieżową Radą Miasta.

Konsultacje przeprowadza się z inicjatywy Prezydenta Miasta, z inicjatywy Rady Miejskiej, na skierowany do Prezydenta Miasta wniosek: co najmniej 150 mieszkańców Miasta (konsultacje ogólnomiejskie) lub co najmniej 50 mieszkańców miasta w przypadku konsultacji o zasięgu lokalnym. Konsultacje prowadzi się też na wniosek 10 organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta.

Masz prawo do miasta – zaangażuj się w jego tworzenie! Zachęcamy do zgłaszania tematów, które powinny być konsultowane oraz do aktywnego udziału w konsultacjach.

Chcesz wiedzieć więcej – skontaktuj się z nami!

Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Plac Zwycięstwa 1, pok. 08
tel: (59) 8488 305
e-mail: obywatelski@um.slupsk.pl

………………………………………………………………………………………………………………….

2018 ROK

 1. Roczny Plan Konsultacji Społecznych (link)
 2. Procesy konsultacyjne (link)
 3. Raporty (link)

 

2017 rok

 1. Roczny Plan Konsultacji Społecznych (link)
 2. Procesy konsultacyjne (link)
 3. Raporty (link)

 

2016 ROK

 1. Roczny Plan Konsultacji Społecznych (link)
 2. Procesy konsultacyjne (link)
 3. Raporty (link)

Najnowsze

Zapraszamy na spotkania i dyżury konsultacyjne ws.projektu Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi...

Zapraszamy na spotkania konsultacyjne projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019, które odbędą się: - 19 września 2018 o 11.00 - 20 września 2018 o...

Konsultacje społeczne dot. projektu wysokości opłat preferencyjnych za korzystanie ze Stadionu przy ul. Zielonej...

Słupsk,17.09.2018 r. Prezydent Miasta Słupska ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu wysokości opłat preferencyjnych za korzystanie ze Stadionu przy ul. Zielonej w Słupsku przedmiotem konsultacji jest projekt...

Konsultujemy projekt Programu współpracy Miasta Słupska z ngo na rok 2019

Zapraszamy wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych ze Słupska  do zapoznania się z projektem Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na rok 2019. Jeśli mają Państwo...
Grafika przedstawia dzieci przedszkolne wraz z opiekunką

Co sądzisz o projekcie placu zabaw przy PM nr 2?

Kolejne zadanie z budżetu partycypacyjnego jest na etapie tworzenia koncepcji zagospodarowania terenu - biorąc pod uwagę założenia wnioskodawcy projektant stworzył projekt placu zabaw za...
zielone pole, krajobraz miasta, napis wczujmy się w klimat

Słupsk przygotowuje się na zmiany klimatyczne

Esperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego wraz z członkami Zespołu Miejskiego przygotowali propozycje działań adaptacyjnych, które mają łagodzić skutki...

Ciekawostki

Zamek Książąt Pomorskich, Młyn Zamkowy, Brama Młyńska

Zamek Książąt Pomorskich to dawna rezydencja książęcego rodu Gryfitów. Zbudowany na początku XVI wieku w stylu gotyckim przez księcia Bogusława X. Wcześniej budowy okazałej...
Dostępność