Konsultacje społeczne to otwarty proces dialogu władz z mieszkańcami Miasta Słupska, mający na celu:
1) podjęcie przez władze optymalnych decyzji w sprawach publicznych mających wpływ na jakość życia mieszkańców,
2) zapewnienie wpływu mieszkańców Miasta na podejmowane przez Władze decyzje publiczne i możliwości kształtowania przez mieszkańców rozwiązań dotyczących Miasta,
3) polepszanie jakości współpracy organów Miasta z mieszkańcami, budowanie zaufania i otwartości między mieszkańcami a władzami Miasta,
4) wzmacnianie i rozwijanie idei wspólnoty samorządowej Słupska,
5) kształtowanie poczucia odpowiedzialności za Miasto i wzmacnianie zaangażowania społecznego i obywatelskiego mieszkańców Miasta.

W Słupsku konsultacje społeczne określa Regulamin Konsultacji Społecznych przyjęty 27 stycznia 2016 roku Uchwałą nr XXI/238/16 Rady Miejskiej w Słupsku. Zgodnie z Regulaminem konsultacje przeprowadza się:

 • w sprawach określonych ustawami,
 • w sprawach ważnych dla Miasta i jego mieszkańców, w tym m. in. w sprawie budżetu Miasta, rocznego i wieloletniego Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi, Strategii Rozwoju Miasta Słupska oraz strategii branżowych, nadawania nazw ulic, skwerów, placów itp., zamiaru likwidacji lub łączenia jednostek miejskich,
 • w sprawie ewaluacji i aktualizacji Regulaminu Konsultacji Społecznych raz na cztery lata.

Sprawy z obszarów: zdrowia, kultury, transportu i polityki społecznej obowiązkowo konsultowane są z Radą Seniorów, a sprawy z obszarów: edukacji, sportu i kultury z Młodzieżową Radą Miasta.

Konsultacje przeprowadza się z inicjatywy Prezydenta Miasta, z inicjatywy Rady Miejskiej, na skierowany do Prezydenta Miasta wniosek: co najmniej 150 mieszkańców Miasta (konsultacje ogólnomiejskie) lub co najmniej 50 mieszkańców miasta w przypadku konsultacji o zasięgu lokalnym. Konsultacje prowadzi się też na wniosek 10 organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta.

Masz prawo do miasta – zaangażuj się w jego tworzenie! Zachęcamy do zgłaszania tematów, które powinny być konsultowane oraz do aktywnego udziału w konsultacjach.

Chcesz wiedzieć więcej – skontaktuj się z nami!

Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Plac Zwycięstwa 1, pok. 08
tel: (59) 8488 305
e-mail: obywatelski@um.slupsk.pl

………………………………………………………………………………………………………………….

2018 ROK

 1. Roczny Plan Konsultacji Społecznych (link)
 2. Procesy konsultacyjne (link)
 3. Raporty (link)

 

2017 rok

 1. Roczny Plan Konsultacji Społecznych (link)
 2. Procesy konsultacyjne (link)
 3. Raporty (link)

 

2016 ROK

 1. Roczny Plan Konsultacji Społecznych (link)
 2. Procesy konsultacyjne (link)
 3. Raporty (link)

Najnowsze

Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie uchwalenia...

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2019...

Ankieta dotycząca preferencji mieszkaniowych

Szanowni Państwo, Miasto Słupsk bada wszelkie możliwości rozwoju budownictwa mieszkaniowego z przeznaczeniem dla różnych grup społecznych, w tym dla osób, które z uwagi na przekroczenie...
ulice

Konsultujemy propozycje nazwy ulicy – zapraszamy do uczestnictwa

Zapraszamy wszystkie mieszkanki oraz wszystkich mieszkańców Słupska do uczestnictwa w konsultacjach społecznych dotyczących propozycji nazwy ulicy. Zarządzenie w przedmiotowej sprawie, proponowana nazwa oraz dokumenty dot.konsultacji...
konsultacje

Zapraszamy do uczestnictwa w konsultacjach

Zapraszamy do uczestnictwa w konsultacjach społecznych dot. projektu analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych dla Miasta...

Raport z konsultacji społecznych dot.Rocznego Planu Konsultacji Społecznych na rok 2019

Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Słupsku zamieszczono raport z przeprowadzonych w listopadzie br.konsultacji społecznych dotyczących Rocznego Planu Konsultacji Społecznych na...

Ciekawostki

Mobilny Asystent Turystyczny – interaktywny przewodnik po Słupsku

Interaktywny przewodnik po Słupsku – zwiedzaj Słupsk z aplikacją mobilną Mobilny Asystent Turystyczny wykorzystującą elementy rozszerzonej rzeczywistości. Zachęcamy do zwiedzania miasta Słupska i poznania jego...
Dostępność