Konsultacje społeczne to otwarty proces dialogu władz z mieszkańcami Miasta Słupska, mający na celu:
1) podjęcie przez władze optymalnych decyzji w sprawach publicznych mających wpływ na jakość życia mieszkańców,
2) zapewnienie wpływu mieszkańców Miasta na podejmowane przez Władze decyzje publiczne i możliwości kształtowania przez mieszkańców rozwiązań dotyczących Miasta,
3) polepszanie jakości współpracy organów Miasta z mieszkańcami, budowanie zaufania i otwartości między mieszkańcami a władzami Miasta,
4) wzmacnianie i rozwijanie idei wspólnoty samorządowej Słupska,
5) kształtowanie poczucia odpowiedzialności za Miasto i wzmacnianie zaangażowania społecznego i obywatelskiego mieszkańców Miasta.

W Słupsku konsultacje społeczne określa Regulamin Konsultacji Społecznych przyjęty 27 stycznia 2016 roku Uchwałą nr XXI/238/16 Rady Miejskiej w Słupsku. Zgodnie z Regulaminem konsultacje przeprowadza się:

 • w sprawach określonych ustawami,
 • w sprawach ważnych dla Miasta i jego mieszkańców, w tym m. in. w sprawie budżetu Miasta, rocznego i wieloletniego Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi, Strategii Rozwoju Miasta Słupska oraz strategii branżowych, nadawania nazw ulic, skwerów, placów itp., zamiaru likwidacji lub łączenia jednostek miejskich,
 • w sprawie ewaluacji i aktualizacji Regulaminu Konsultacji Społecznych raz na cztery lata.

Sprawy z obszarów: zdrowia, kultury, transportu i polityki społecznej obowiązkowo konsultowane są z Radą Seniorów, a sprawy z obszarów: edukacji, sportu i kultury z Młodzieżową Radą Miasta.

Konsultacje przeprowadza się z inicjatywy Prezydenta Miasta, z inicjatywy Rady Miejskiej, na skierowany do Prezydenta Miasta wniosek: co najmniej 150 mieszkańców Miasta (konsultacje ogólnomiejskie) lub co najmniej 50 mieszkańców miasta w przypadku konsultacji o zasięgu lokalnym. Konsultacje prowadzi się też na wniosek 10 organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta.

Masz prawo do miasta – zaangażuj się w jego tworzenie! Zachęcamy do zgłaszania tematów, które powinny być konsultowane oraz do aktywnego udziału w konsultacjach.

Chcesz wiedzieć więcej – skontaktuj się z nami!

Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Plac Zwycięstwa 1, pok. 08
tel: (59) 8488 305
e-mail: dks@um.slupsk.pl

………………………………………………………………………………………………………………….

2020 ROK

1. Roczny plan konsultacji społecznych (link).
2. Procesy konsultacyjne (link).
3. R
aporty z konsultacji (link).

 

2019 ROK

 1. Roczny Plan Konsultacji Społecznych (link).
 2. Procesy konsultacyjne (link).
 3. Raporty (link).

 

2018 ROK

 1. Roczny Plan Konsultacji Społecznych (link)
 2. Procesy konsultacyjne (link)
 3. Raporty (link)

 

2017 rok

 1. Roczny Plan Konsultacji Społecznych (link)
 2. Procesy konsultacyjne (link)
 3. Raporty (link)

 

2016 ROK

 1. Roczny Plan Konsultacji Społecznych (link)
 2. Procesy konsultacyjne (link)
 3. Raporty (link)

Najnowsze

Przebudowa chodnika przy ul. Mickiewicza

Niedługo rozpoczniemy nabór uwag w ramach konsultacji społecznych dot. zadania „Przebudowa chodników i parkingów po zachodniej stronie ulicy Mickiewicza”. Od 6 do 28 lipca Zarząd...

Nowe narzędzie do prowadzenia konsultacji

Drogie Mieszkanki! Drodzy Mieszkańcy! Prezentujemy Wam nową stronę - https://slupsk.konsultacjejst.pl. Jest to portal, na którym umieszczane będą informacje dotyczące konsultacji społecznych w naszym mieście. Dzięki tej...

Jak ma wyglądać plac zabaw przy ul. Mikołajskiej 5 i 6?

Podwórko przy ul. Mikołajskiej od dawna potrzebowało odpowiedniego zagospodarowania - brak zabawek dla dzieci, małej architektury, nasadzeń zieleni powodowały, że teren ten był bardzo...

Zapraszamy do konsultacji społecznych

Zapraszamy do uczestnictwa w konsultacjach społecznych dotyczących nadania nazw skwerowi i skrzyżowaniom: 1. Konsultacje Społeczne dotyczące propozycji nadania nazwy „Im. Jana Dydaka” skwerowi u zbiegu...
SPORT

Raport z konsultacji – boisko przy Zespole Szkół Sportowych

Zapoznajcie się z raportem z konsultacji społecznych dot. boiska o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół Sportowych w Słupsku. Link do raportu -  http://bip.um.slupsk.pl/dialog_spoleczny/dokumenty/4241.html.

Ciekawostki

Bezpłatne spacery po Słupsku z przewodnikiem

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych spacerach po mieście z przewodnikiem! Gorąco zachęcamy turystów oraz mieszkańców miasta i regionu do udziału w bezpłatnych spacerach po Słupsku...
Dostępność