Konsultacje społeczne to otwarty proces dialogu władz z mieszkańcami Miasta Słupska, mający na celu:
1) podjęcie przez władze optymalnych decyzji w sprawach publicznych mających wpływ na jakość życia mieszkańców,
2) zapewnienie wpływu mieszkańców Miasta na podejmowane przez Władze decyzje publiczne i możliwości kształtowania przez mieszkańców rozwiązań dotyczących Miasta,
3) polepszanie jakości współpracy organów Miasta z mieszkańcami, budowanie zaufania i otwartości między mieszkańcami a władzami Miasta,
4) wzmacnianie i rozwijanie idei wspólnoty samorządowej Słupska,
5) kształtowanie poczucia odpowiedzialności za Miasto i wzmacnianie zaangażowania społecznego i obywatelskiego mieszkańców Miasta.

W Słupsku konsultacje społeczne określa Regulamin Konsultacji Społecznych przyjęty 27 stycznia 2016 roku Uchwałą nr XXI/238/16 Rady Miejskiej w Słupsku. Zgodnie z Regulaminem konsultacje przeprowadza się:

 • w sprawach określonych ustawami,
 • w sprawach ważnych dla Miasta i jego mieszkańców, w tym m. in. w sprawie budżetu Miasta, rocznego i wieloletniego Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi, Strategii Rozwoju Miasta Słupska oraz strategii branżowych, nadawania nazw ulic, skwerów, placów itp., zamiaru likwidacji lub łączenia jednostek miejskich,
 • w sprawie ewaluacji i aktualizacji Regulaminu Konsultacji Społecznych raz na cztery lata.

Sprawy z obszarów: zdrowia, kultury, transportu i polityki społecznej obowiązkowo konsultowane są z Radą Seniorów, a sprawy z obszarów: edukacji, sportu i kultury z Młodzieżową Radą Miasta.

Konsultacje przeprowadza się z inicjatywy Prezydenta Miasta, z inicjatywy Rady Miejskiej, na skierowany do Prezydenta Miasta wniosek: co najmniej 150 mieszkańców Miasta (konsultacje ogólnomiejskie) lub co najmniej 50 mieszkańców miasta w przypadku konsultacji o zasięgu lokalnym. Konsultacje prowadzi się też na wniosek 10 organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta.

Masz prawo do miasta – zaangażuj się w jego tworzenie! Zachęcamy do zgłaszania tematów, które powinny być konsultowane oraz do aktywnego udziału w konsultacjach.

Chcesz wiedzieć więcej – skontaktuj się z nami!

Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Plac Zwycięstwa 3, pok. 105, I piętro
tel: (59) 8488 338
e-mail: obywatelski@um.slupsk.pl

PROWADZONE KONSULTACJE:

 1. PROJEKT GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA SŁUPSKA 2017-2025+
  jednostka odpowiedzialna: Wydział Zarządzania Funduszami
  termin: 3 marca-3 kwietnia 2017
  spacery badawcze: 18 i 25 marca 2017; miejsce rozpoczęcia zostanie podane na stronie www.slupsk.pl
  spotkania konsultacyjne:

   • 9 marca 2017, hala SKB Czarni przy ul. Ogrodowej 5, 17.00,

   • 15 marca 2017, SCOPiES przy ul. Niedziałkowskiego 6, 17.00.

Dokumentacja do pobrania (link).

Najnowsze

Gminny Program Rewitalizacji – kolejne spotkania konsultacyjne!

Do 3 kwietnia br. trwają konsultacje Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska 2017 - 2025+. Za nami dwa spotkania konsultacyjne oraz jeden spacer badawczy. W najbliższą...

Konsultujemy Regulamin SBP 2018!

Prace nad Regulaminem Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2018 powoli dobiegają końca - zostały nam teraz konsultacje społeczne, do udziału w których gorąco zachęcamy! Od 27...

Wirtualny spacer badawczy za nami

O 10.00 rozpoczęliśmy dzisiaj spacer badawczy po Podgrodziu i Starym Mieście - odbył się on ze względu na deszcz wirtualnie w Miejskiej Bibliotece Publicznej...

Rozpoczynamy konsultacje Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2017-2025+

Przez ostatnich kilka miesięcy pracowaliśmy nad Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2017-2025+ - zachęcamy do oceny załączonego projektu dokumentu. Mieszkańcy mogą ocenić...

Spacer po obszarze rewitalizacji

Zapraszamy jutro (18.03) na pierwszy spacer badawczy po obszarze rewitalizacji, w trakcie którego omówimy działania, które zostaną podjęte w obrębie Starego Miasta i Podgrodzia....

Ciekawostki

Zamek Książąt Pomorskich, Młyn Zamkowy, Brama Młyńska

Zamek Książąt Pomorskich to dawna rezydencja książęcego rodu Gryfitów. Zbudowany na początku XVI wieku w stylu gotyckim przez księcia Bogusława X. Wcześniej budowy okazałej...
Dostępność