Konsultacje społeczne to otwarty proces dialogu władz z mieszkańcami Miasta Słupska, mający na celu:
1) podjęcie przez władze optymalnych decyzji w sprawach publicznych mających wpływ na jakość życia mieszkańców,
2) zapewnienie wpływu mieszkańców Miasta na podejmowane przez Władze decyzje publiczne i możliwości kształtowania przez mieszkańców rozwiązań dotyczących Miasta,
3) polepszanie jakości współpracy organów Miasta z mieszkańcami, budowanie zaufania i otwartości między mieszkańcami a władzami Miasta,
4) wzmacnianie i rozwijanie idei wspólnoty samorządowej Słupska,
5) kształtowanie poczucia odpowiedzialności za Miasto i wzmacnianie zaangażowania społecznego i obywatelskiego mieszkańców Miasta.

W Słupsku konsultacje społeczne określa Regulamin Konsultacji Społecznych przyjęty 27 stycznia 2016 roku Uchwałą nr XXI/238/16 Rady Miejskiej w Słupsku. Zgodnie z Regulaminem konsultacje przeprowadza się:

  • w sprawach określonych ustawami,
  • w sprawach ważnych dla Miasta i jego mieszkańców, w tym m. in. w sprawie budżetu Miasta, rocznego i wieloletniego Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi, Strategii Rozwoju Miasta Słupska oraz strategii branżowych, nadawania nazw ulic, skwerów, placów itp., zamiaru likwidacji lub łączenia jednostek miejskich,
  • w sprawie ewaluacji i aktualizacji Regulaminu Konsultacji Społecznych raz na cztery lata.

Sprawy z obszarów: zdrowia, kultury, transportu i polityki społecznej obowiązkowo konsultowane są z Radą Seniorów, a sprawy z obszarów: edukacji, sportu i kultury z Młodzieżową Radą Miasta.

Konsultacje przeprowadza się z inicjatywy Prezydenta Miasta, z inicjatywy Rady Miejskiej, na skierowany do Prezydenta Miasta wniosek: co najmniej 150 mieszkańców Miasta (konsultacje ogólnomiejskie) lub co najmniej 50 mieszkańców miasta w przypadku konsultacji o zasięgu lokalnym. Konsultacje prowadzi się też na wniosek 10 organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta.

Masz prawo do miasta – zaangażuj się w jego tworzenie! Zachęcamy do zgłaszania tematów, które powinny być konsultowane oraz do aktywnego udziału w konsultacjach.

Chcesz wiedzieć więcej – skontaktuj się z nami!

Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Plac Zwycięstwa 1, pok.08
tel: (59) 8488 305
e-mail: obywatelski@um.slupsk.pl

Roczny Plan Konsultacji Społecznych (wraz z aktualizacjami) (link)

Najnowsze

Co sądzisz na temat projektu budżetu na 2018 rok?

20 listopada 2017 rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące projektu budżetu miasta na 2018 rok. Do 10 grudnia 2017 mieszkańcy i mieszkanki naszego miasta będą...

Raport z konsultacji społecznych dot. uchwały reklamowej

Zachęcamy do zapoznania się z raportem z dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic...
Grafika: na niebieskim tle z symbolami dymku rozmowy, kuli zmienskiej, żarówki i trybika, widać cztery ręce, tworzące kwadrat - każda ręka trzyma nadgarstek kolejnej ręki.

Projekt Rocznego Planu Konsultacji Społecznych na 2018 rok

Pod koniec przyszłego tygodnia, 9 listopada 2017, rozpoczną się konsultacje społeczne dot. zakresu Rocznego Planu Konsultacji Społecznych - w ich trakcie będzie można zapoznać...
grafika przedstawiająca miasto

Konsultacje społeczne – park przy ul. Wazów.

W przyszłym tygodniu rozpoczną się konsultacje społeczne dotyczące przebudowy parku przy ul. Wazów - pod opinie mieszkańców i mieszkanek naszego miasta zostanie poddany projekt...

Zapoznaj się z raportem z konsultacji społecznych dotyczących Komitetu Rewitalizacji

Zapraszamy do zapoznania się z raportem podsumowującym konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu...

Ciekawostki

Zamek Książąt Pomorskich, Młyn Zamkowy, Brama Młyńska

Zamek Książąt Pomorskich to dawna rezydencja książęcego rodu Gryfitów. Zbudowany na początku XVI wieku w stylu gotyckim przez księcia Bogusława X. Wcześniej budowy okazałej...
Dostępność