Konsultacje społeczne to otwarty proces dialogu władz z mieszkańcami Miasta Słupska, mający na celu:
1) podjęcie przez władze optymalnych decyzji w sprawach publicznych mających wpływ na jakość życia mieszkańców,
2) zapewnienie wpływu mieszkańców Miasta na podejmowane przez Władze decyzje publiczne i możliwości kształtowania przez mieszkańców rozwiązań dotyczących Miasta,
3) polepszanie jakości współpracy organów Miasta z mieszkańcami, budowanie zaufania i otwartości między mieszkańcami a władzami Miasta,
4) wzmacnianie i rozwijanie idei wspólnoty samorządowej Słupska,
5) kształtowanie poczucia odpowiedzialności za Miasto i wzmacnianie zaangażowania społecznego i obywatelskiego mieszkańców Miasta.

W Słupsku konsultacje społeczne określa Regulamin Konsultacji Społecznych przyjęty 27 stycznia 2016 roku Uchwałą nr XXI/238/16 Rady Miejskiej w Słupsku. Zgodnie z Regulaminem konsultacje przeprowadza się:

 • w sprawach określonych ustawami,
 • w sprawach ważnych dla Miasta i jego mieszkańców, w tym m. in. w sprawie budżetu Miasta, rocznego i wieloletniego Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi, Strategii Rozwoju Miasta Słupska oraz strategii branżowych, nadawania nazw ulic, skwerów, placów itp., zamiaru likwidacji lub łączenia jednostek miejskich,
 • w sprawie ewaluacji i aktualizacji Regulaminu Konsultacji Społecznych raz na cztery lata.

Sprawy z obszarów: zdrowia, kultury, transportu i polityki społecznej obowiązkowo konsultowane są z Radą Seniorów, a sprawy z obszarów: edukacji, sportu i kultury z Młodzieżową Radą Miasta.

Konsultacje przeprowadza się z inicjatywy Prezydenta Miasta, z inicjatywy Rady Miejskiej, na skierowany do Prezydenta Miasta wniosek: co najmniej 150 mieszkańców Miasta (konsultacje ogólnomiejskie) lub co najmniej 50 mieszkańców miasta w przypadku konsultacji o zasięgu lokalnym. Konsultacje prowadzi się też na wniosek 10 organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta.

Masz prawo do miasta – zaangażuj się w jego tworzenie! Zachęcamy do zgłaszania tematów, które powinny być konsultowane oraz do aktywnego udziału w konsultacjach.

Chcesz wiedzieć więcej – skontaktuj się z nami!

Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Plac Zwycięstwa 1, pok. 08
tel: (59) 8488 305
e-mail: dks@um.slupsk.pl

………………………………………………………………………………………………………………….

2019 ROK

 1. Roczny Plan Konsultacji Społecznych (link).
 2. Procesy konsultacyjne (link).
 3. Raporty (link).

 

2018 ROK

 1. Roczny Plan Konsultacji Społecznych (link)
 2. Procesy konsultacyjne (link)
 3. Raporty (link)

 

2017 rok

 1. Roczny Plan Konsultacji Społecznych (link)
 2. Procesy konsultacyjne (link)
 3. Raporty (link)

 

2016 ROK

 1. Roczny Plan Konsultacji Społecznych (link)
 2. Procesy konsultacyjne (link)
 3. Raporty (link)

Najnowsze

Zagospodarowanie podwórka przy ul. Długiej- Raport z konsultacji

Już jest raport z konsultacji społecznych pn. „Zagospodarowanie podwórka przy ul. Długiej w Słupsku, realizowanego w ramach projektu „Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej...

Już jest raport z konsultacji społecznych- ul. Stanisława Żółkiewskiego

Już jest dostępny raport z konsultacji społecznych dotyczący zmiany nazwy ulicy Stefana Żółkiewskiego na Stanisława Żółkiewskiego. W konsultacjach wzięło udział 4 mieszkańców i została...
na zdjęciu widnieje stół konferencyjny, krzesła oraz grafiki przedstawiające różnokolorowe dymki rozmowy

Konsultacje społeczne dotyczące koncepcji montażu wyświetlaczy czasu na sygnalizacjach świetlnych w ramach zadania pn....

Serdecznie zapraszamy na konsultacje społeczne dotyczące koncepcji montażu wyświetlaczy czasu na sygnalizacjach świetlnych w ramach zadania pn. „Sekundniki świetlne – Słupski Budżet Partycypacyjny 2019”. Przedmiotem...

Rozbudowa Parku Street Workout- raport z konsultacji

Dostępny jest już raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych nt. rozbudowy Parku Street Workout w Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku. Zadanie zostało wybrane do...

Konsultacje społeczne- propozycja nazwy ul. „Chorwacka”

Zapraszamy mieszkańców i mieszkanki Miasta słupska do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących nadania nazwy „Chorwacka” ulicy zlokalizowanej na działce nr 13/16 w obrębie ewidencyjnym...

Ciekawostki

Bezpłatne spacery po Słupsku z przewodnikiem

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych spacerach po mieście z przewodnikiem! Gorąco zachęcamy turystów oraz mieszkańców miasta i regionu do udziału w bezpłatnych spacerach po Słupsku...
Dostępność