Konsultacje społeczne to otwarty proces dialogu władz z mieszkańcami Miasta Słupska, mający na celu:
1) podjęcie przez władze optymalnych decyzji w sprawach publicznych mających wpływ na jakość życia mieszkańców,
2) zapewnienie wpływu mieszkańców Miasta na podejmowane przez Władze decyzje publiczne i możliwości kształtowania przez mieszkańców rozwiązań dotyczących Miasta,
3) polepszanie jakości współpracy organów Miasta z mieszkańcami, budowanie zaufania i otwartości między mieszkańcami a władzami Miasta,
4) wzmacnianie i rozwijanie idei wspólnoty samorządowej Słupska,
5) kształtowanie poczucia odpowiedzialności za Miasto i wzmacnianie zaangażowania społecznego i obywatelskiego mieszkańców Miasta.

W Słupsku konsultacje społeczne określa Regulamin Konsultacji Społecznych przyjęty 27 stycznia 2016 roku Uchwałą nr XXI/238/16 Rady Miejskiej w Słupsku. Zgodnie z Regulaminem konsultacje przeprowadza się:

  • w sprawach określonych ustawami,
  • w sprawach ważnych dla Miasta i jego mieszkańców, w tym m. in. w sprawie budżetu Miasta, rocznego i wieloletniego Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi, Strategii Rozwoju Miasta Słupska oraz strategii branżowych, nadawania nazw ulic, skwerów, placów itp., zamiaru likwidacji lub łączenia jednostek miejskich,
  • w sprawie ewaluacji i aktualizacji Regulaminu Konsultacji Społecznych raz na cztery lata.

Sprawy z obszarów: zdrowia, kultury, transportu i polityki społecznej obowiązkowo konsultowane są z Radą Seniorów, a sprawy z obszarów: edukacji, sportu i kultury z Młodzieżową Radą Miasta.

Konsultacje przeprowadza się z inicjatywy Prezydenta Miasta, z inicjatywy Rady Miejskiej, na skierowany do Prezydenta Miasta wniosek: co najmniej 150 mieszkańców Miasta (konsultacje ogólnomiejskie) lub co najmniej 50 mieszkańców miasta w przypadku konsultacji o zasięgu lokalnym. Konsultacje prowadzi się też na wniosek 10 organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta.

Masz prawo do miasta – zaangażuj się w jego tworzenie! Zachęcamy do zgłaszania tematów, które powinny być konsultowane oraz do aktywnego udziału w konsultacjach.

Chcesz wiedzieć więcej – skontaktuj się z nami!

Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Plac Zwycięstwa 3, pok. 105, I piętro
tel: (59) 8488 338
e-mail: obywatelski@um.slupsk.pl

PROWADZONE KONSULTACJE:

1. REGULAMIN SŁUPSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO 2018

jednostka prowadząca: Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
termin: 27 marca-16 kwietnia 2017,
spotkanie konsultacyjne: 5 kwietnia 2017, 16.30, SCOPiES.

Dokumentacja do pobrania (link)

2. PRZEBUDOWA ULIC ZYGMUNTA AUGUSTA I CHROBREGO
jednostka odpowiedzialna – Zarząd Infrastruktury Miejskie
termin: 3-24 kwietnia 2017
spotkanie konsultacyjne: 10 kwietnia, 16.30, Gimnazjum nr 2

Dokumenty do pobrania (link)

3. BUDOWA PARKU REKREACYJNO-SPORTOWEGO PRZY UL. SZAFRANKA (SBP 2018)
jednostka odpowiedzialna: Zarząd Infrastruktury Miejskiej
termin: 11 kwietnia-5 maja 2017
spotkanie konsultacyjne:
19 kwietnia, 17.00, SBP 5 przy ul. Hubalczyków 7

4. BUDOWA ULICY LEGIONÓW POLSKICH
jednostka odpowiedzialna: Zarząd Infrastruktury Miejskiej
termin: 10 kwietnia-5 maja 2017
spotkanie konsultacyjne: 24 kwietnia 2017, 16.30, IV LO przy ul. Zaborowskiej 2.

5. PRZEBUDOWA ULICY WŁADYSŁAWA IV
jednostka odpowiedzialna: Zarząd Infrastruktury Miejskiej
termin: 10 kwietnia-5 maja 2017
spotkanie konsultacyjne: 25 kwietnia 2017, 17.00 SP 3 przy ul. Banacha 5

Najnowsze

Konsultacje materiałów informacyjnych – uchwała reklamowa

Pod koniec 2016 roku Miasto podpisało porozumienie z Uniwersytetem Warszawskim i przystąpiło do projektu „Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach...

Konsultujemy Regulamin SBP 2018!

Prace nad Regulaminem Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2018 powoli dobiegają końca - zostały nam teraz konsultacje społeczne, do udziału w których gorąco zachęcamy! Od 27...

Gminny Program Rewitalizacji – kolejne spotkania konsultacyjne!

Do 3 kwietnia br. trwają konsultacje Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska 2017 - 2025+. Za nami dwa spotkania konsultacyjne oraz jeden spacer badawczy. W najbliższą...

I po spacerze!

Drugi spacer badawczy po obszarze rewitalizacji za nami. Było bardzo zimno, ale mimo pogody obeszliśmy i omówiliśmy okolice Lutosławskiego, Jaracza, Długiej, Ogrodowej, Sygietyńskiego, Polnej,...

Wirtualny spacer badawczy za nami

O 10.00 rozpoczęliśmy dzisiaj spacer badawczy po Podgrodziu i Starym Mieście - odbył się on ze względu na deszcz wirtualnie w Miejskiej Bibliotece Publicznej...

Ciekawostki

Zamek Książąt Pomorskich, Młyn Zamkowy, Brama Młyńska

Zamek Książąt Pomorskich to dawna rezydencja książęcego rodu Gryfitów. Zbudowany na początku XVI wieku w stylu gotyckim przez księcia Bogusława X. Wcześniej budowy okazałej...
Dostępność