Konsultacje społeczne to otwarty proces dialogu władz z mieszkańcami Miasta Słupska, mający na celu:
1) podjęcie przez władze optymalnych decyzji w sprawach publicznych mających wpływ na jakość życia mieszkańców,
2) zapewnienie wpływu mieszkańców Miasta na podejmowane przez Władze decyzje publiczne i możliwości kształtowania przez mieszkańców rozwiązań dotyczących Miasta,
3) polepszanie jakości współpracy organów Miasta z mieszkańcami, budowanie zaufania i otwartości między mieszkańcami a władzami Miasta,
4) wzmacnianie i rozwijanie idei wspólnoty samorządowej Słupska,
5) kształtowanie poczucia odpowiedzialności za Miasto i wzmacnianie zaangażowania społecznego i obywatelskiego mieszkańców Miasta.

W Słupsku konsultacje społeczne określa Regulamin Konsultacji Społecznych przyjęty 27 stycznia 2016 roku Uchwałą nr XXI/238/16 Rady Miejskiej w Słupsku. Zgodnie z Regulaminem konsultacje przeprowadza się:

 • w sprawach określonych ustawami,
 • w sprawach ważnych dla Miasta i jego mieszkańców, w tym m. in. w sprawie budżetu Miasta, rocznego i wieloletniego Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi, Strategii Rozwoju Miasta Słupska oraz strategii branżowych, nadawania nazw ulic, skwerów, placów itp., zamiaru likwidacji lub łączenia jednostek miejskich,
 • w sprawie ewaluacji i aktualizacji Regulaminu Konsultacji Społecznych raz na cztery lata.

Sprawy z obszarów: zdrowia, kultury, transportu i polityki społecznej obowiązkowo konsultowane są z Radą Seniorów, a sprawy z obszarów: edukacji, sportu i kultury z Młodzieżową Radą Miasta.

Konsultacje przeprowadza się z inicjatywy Prezydenta Miasta, z inicjatywy Rady Miejskiej, na skierowany do Prezydenta Miasta wniosek: co najmniej 150 mieszkańców Miasta (konsultacje ogólnomiejskie) lub co najmniej 50 mieszkańców miasta w przypadku konsultacji o zasięgu lokalnym. Konsultacje prowadzi się też na wniosek 10 organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta.

Masz prawo do miasta – zaangażuj się w jego tworzenie! Zachęcamy do zgłaszania tematów, które powinny być konsultowane oraz do aktywnego udziału w konsultacjach.

Chcesz wiedzieć więcej – skontaktuj się z nami!

Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Plac Zwycięstwa 1, pok. 08
tel: (59) 8488 305
e-mail: dks@um.slupsk.pl

………………………………………………………………………………………………………………….

2019 ROK

 1. Roczny Plan Konsultacji Społecznych (link).
 2. Procesy konsultacyjne (link).
 3. Raporty (link).

 

2018 ROK

 1. Roczny Plan Konsultacji Społecznych (link)
 2. Procesy konsultacyjne (link)
 3. Raporty (link)

 

2017 rok

 1. Roczny Plan Konsultacji Społecznych (link)
 2. Procesy konsultacyjne (link)
 3. Raporty (link)

 

2016 ROK

 1. Roczny Plan Konsultacji Społecznych (link)
 2. Procesy konsultacyjne (link)
 3. Raporty (link)

Najnowsze

Ruszają konsultacje ws.projektu Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

Zapraszamy na spotkania konsultacyjne  ws. projektu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020, które odbędą się: – 1 października 2019 o 12.00 – 2...

Raport z konsultacji społecznych dot. projektu Statutu Słupskiej Rady Seniorów

Już jest dostępny raport z konsultacji społecznych dotyczący projektu statutu Słupskiej Rady Seniorów. W ramach konsultacji odbyły się między innymi dwa spotkania konsultacyjne, na...

Konsultacje społeczne dot. projektu Statutu Słupskiej Rady Seniorów

Informujemy Państwa o konsultacjach społecznych dot. projektu Statutu Słupskiej Rady Seniorów celem uzyskania uwag. Konsultacje będą trwały od 8 sierpnia do 29 sierpnia 2019r. i...

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Słupska na lata 2019-2025+ Raport z konsultacji społecznych

Przedstawiamy Państwu raport z konsultacji społecznych dotyczący Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2019-2025+. Przedmiotem konsultacji był projekt strategii ze szczególnym uwzględnieniem obszaru rewitalizacji...

Raport z konsultacji społecznych- zagospodarowanie terenu przebudowy ul. Zamojskiego

Przedstawiamy Państwu raport z konsultacji społecznych dot. zagospodarowania terenu przebudowy ul. Zamojskiego których celem było poznanie opinii oraz uwag i propozycji mieszkańców i mieszkanek....

Ciekawostki

Bezpłatne spacery po Słupsku z przewodnikiem

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych spacerach po mieście z przewodnikiem! Gorąco zachęcamy turystów oraz mieszkańców miasta i regionu do udziału w bezpłatnych spacerach po Słupsku...
Dostępność