26 października 2017 r. w godz. 11.00-12.30 w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku (ul. Grodzka 3) odbędzie się otwarta debata „Mobilność i rozwój zawodowy młodzieży w programie Erasmus+”.

Nieruchomości

Organizatorami spotkania są Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Słupsk i Centrum Dokumentacji Europejskiej w Słupsku.

Celem debaty jest przybliżenie młodym ludziom idei, która przyświecała  powstaniu programu, popularyzacja uczestnictwa w programie oraz promocja rezultatów dotychczasowych projektów dotyczących mobilności i rozwoju zawodowego uczniów, które zostały zrealizowane lub są obecnie realizowane w słupskich szkołach zawodowych.

Debatę poprowadzi Patrycja Górczak z Centrum Dokumentacji Europejskiej.

Gośćmi debaty, którzy wystąpią w roli prelegentów, będą:
– Aleksandra Adler z Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku;
– Maria Rój-Krupińska z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Słupsku;
– Anna Szymańska z Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku;
– przedstawiciele Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Podczas spotkania będą poruszone następujące tematy:

a) mobilność zawodowa uczniów i nauczycieli jako dobre praktyki w działalności międzynarodowej szkół;

b) Erasmus+ a nabycie przez młodzież umiejętności twardych i miękkich, które pozwolą znaleźć pracę i utrzymać zatrudnienie;

c) wyzwania stojące przed Erasmusem+ – jakie działania powinna podjąć UE w celu kontynuowania programu;

d) rzeczywisty wpływ programu na poszukiwanie pracy i włączenie społeczne;

e) Europejski Korpus Solidarności – dodatkowa inicjatywa jako alternatywa dla Erasmusa+ czy uzupełnienie dotychczasowych działań unijnych na rzecz młodzieży;

f) Erasmus+ a możliwość promowania polskiej tradycji i kultury.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką europejską do udziału w wydarzeniu.

PODZIEL SIĘ