Prezydent Miasta Słupska ogłasza  przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 10 miasta Słupska działka nr 953/2 o pow. 1,5746 ha przy ulicy Zaborowskiej.

Nieruchomości

Grafika - domek z płotkiem, chmurami i słońcem; opis przetargu

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 2.600.000,- zł,  wadium 260.000,- zł. Do wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony należny VAT.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Zaborowskiej II” przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie o funkcji: tereny mieszkaniowe wielorodzinne, tereny mieszkaniowe jednorodzinne, tereny usług (06.69.MW,MN), (07.68.U)

Przetarg odbędzie się 28.12.2017r. o 10.00 w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).

mapa prezentująca lokalizację działki
mapa – Google Maps

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 21.12.2017r. na konto: Miasto Słupsk, mBank S.A. Nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011. Pełna treść ogłoszenia została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słupsku obok pok. 215, opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.slupsk.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Słupsku Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu pokój 215 pod nr tel.59 8488472.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

droga - ulica Zaborowskiej
Google Maps
PODZIEL SIĘ