Konferencja w Aquaparku
fot. Igor Nizio (zdjęcie archiwalne z 2015 roku)

28 grudnia 2017 był kolejnym istotnym dniem w kwestii słupskiego parku wodnego – prezes spółki „Trzy Fale” podpisał umowę z wykonawcą robót budowlanych, którym jest konsorcjum Ecowodrolu z firmą Żmuda. To ostatni formalny etap restrukturyzacji tej inwestycji.

Nieruchomości

Pierwszym etapem było wstrzymanie budowy i uporządkowanie sytuacji prawnej – rozwiązanie wszystkich sporów sądowych. W skutek tych działań udało się m.in. przy współpracy z radnymi znacząco zmniejszyć skutki sporu sądowego z firmą Termochem.

Drugim etapem było przeprojektowanie tej inwestycji tak, aby była skrojona na potrzeby naszego miasta, bo pierwotnie została ona przeszacowana. Chcieliśmy obniżyć koszty jej utrzymania i dodatkowo sprawić, aby była ona przyjaźniejsza i lepiej dostosowana do potrzeb seniorów i osób z niepełnosprawnościami.

Powołaliśmy również spółkę „Trzy Fale”, która otrzymała zadanie dokończenia tej inwestycji, pozyskaliśmy partnerów społecznych i co najważniejsze – zapewniliśmy dalsze finansowanie na dokończenie parku wodnego. Dzięki temu podpisana została umowa i od stycznia konsorcjum Ecowodrolu z firmą Żmuda będzie kontynuować tę inwestycję, by móc ją oddać do użytku słupszczanom i słupszczankom w lipcu przyszłego roku.

PODZIEL SIĘ