For. Pixabay.com

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku po raz kolejny ogłosił konkurs „Czyste powietrze Pomorza” – zachęcamy mieszkańców, którzy zamierzają zmienić sposób ogrzewania na ekologiczny, do składania wniosków o dofinansowanie tych działań.

Nieruchomości

Zadaniem mogą zostać objęte nieruchomości zlokalizowane na terenie Słupska i mogą dotyczyć źródeł ciepła zasilających budynki:
a) jednorodzinne, stanowiące własność osób fizycznych;
b) wielorodzinne, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe;
c) wielorodzinne, stanowiące własność Miasta.

Dofinansowane mogą zostać zadania polegające na modernizacji systemów grzewczych, poprzez likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z trzech sposobów ogrzewania:
a) kotłami opalanymi gazem czy olejem opałowym,
b) źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła),
c) podłączeniem do sieci ciepłowniczej.

Wnioski o zakwalifikowanie nieruchomości do konkursu można otrzymać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (pok. nr 219, II piętro) lub pobrać poniżej. Można je składać do 2 maja 2017 roku w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – za termin złożenia uznaje się datę wpływu kompletnego wniosku.

PODZIEL SIĘ