Grafika przedstawia dzieci przedszkolne wraz z opiekunką
Grafika Freepik

Kolejne zadanie z budżetu partycypacyjnego jest na etapie tworzenia koncepcji zagospodarowania terenu – biorąc pod uwagę założenia wnioskodawcy projektant stworzył projekt placu zabaw za Przedszkolem Miejskim nr 2 przy ul. Zamkowej 6 i w związku z tym rozpoczynamy konsultacje społeczne dot. tego terenu.

Nieruchomości

Od 12 kwietnia do 3 maja można zgłaszać uwagi do stworzonego projektu – papierowo lub elektronicznie. Dokumentacja dostępna jest na http://bip.um.slupsk.pl/dialog_spoleczny/dokumenty/2730.html

Konsultacje społeczne prowadzi Przedszkole Miejskie nr 2 przy wsparciu Wydziału Dialogu i Komunikacji Społecznej.

PODZIEL SIĘ