Fot. UM

W ub.piątek w ratuszu odbyło się spotkanie, podczas którego m.in. Pani Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydentka Miasta Słupska i Pani Maria Mazur Dyrektorka Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej rozmawiały nt. wspaniałego osiągnięcia jakim było zdobycie Certyfikatu Akredytacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Nieruchomości

Certyfikat został przyznany decyzją Ministra Zdrowia po uprzedniej rekomendacji Rady Akredytacyjnej.

Rekomendacja odbywała się na posiedzeniu Rady, podczas której wizytatorzy składali sprawozdanie z odbytej wizytacji w Przychodniach Rejonowych SPMZOZ w Słupsku. Rekomendacja Ministrowi Zdrowia oznacza, że poziom świadczeń udzielanych przez jednostki SPMZOZ jest odpowiednio wysoki i opiera się na wynikach wszechstronnej oceny jakości jednostki.

Certyfikat przyznano na podstawie oceny wizytatorów co do spełnienia standardów oraz wynik ankiet jakie wypełniali pacjenci.

Obecnie Certyfikat Akredytacyjny jest w posiadaniu 195 placówek POZ na terenie całego kraju w tym 15 z województwa pomorskiego i jedna ze Słupska, czyli SPMZOZ.

Wśród jednostek uczestniczących w procesie akredytacyjnym SPMZOZ w Słupsku był największą jednostką uczestniczącą w konkursie.

To niewątpliwy sukces, na który pracował cały zespół: lekarze, pielęgniarki, położne oraz kadra zarządzająca.

Przystąpienie do akredytacji motywuje i mobilizuje pracowników często budując zespół. Ci, którzy przeszli ten proces, chwalą sobie uporządkowanie praktyki i procesów w niej zachodzących. Certyfikat akredytacyjny przyznawany jest na 3 lata.

PODZIEL SIĘ