Grafika: na niebieskim tle z symbolami dymku rozmowy, kuli zmienskiej, żarówki i trybika, widać cztery ręce, tworzące kwadrat - każda ręka trzyma nadgarstek kolejnej ręki.
Grafika: Freepik

Nieruchomości

CaSYPoT – Capacity Building for Strategic Youth Policy and Transnational Cooperation

Tytuł projektu: CaSYPoT – budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej

Całkowita wartość projektu: 457.331,00 EUR Dofinansowanie: 357.732,35 EUR

Wartość projektu dla Miasta Słupsk: 51.610,00 EUR Dofinansowanie: 43.868,50 EUR

Finansowanie: w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Pozostała część budżetu jest finansowana ze źródeł finansowych Partnerów jako tzw. „wkład własny”

Czas trwania projektu: 01.07.2016 – 30.06.2019

Partnerzy: Rada Regionalna w Kalmarze, Gmina Emmaboda,, Uniwersytet Linneusza, Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk w Elblągu, Miasto Słupsk, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet w Kłajpedzie

GŁÓWNY CEL PROJEKTU:

Poprawienie:

  • Potencjału współpracy transgranicznej lokalnych aktorów Euroregionu Bałtyk

  • Poprzez stworzenie wspólnej, opartej na wiedzy, strategicznej polityki młodzieżowej

DZIAŁANIA:

2016 – rozpoczęcie projektu oraz przygotowanie treści ankiety

2017 – przeprowadzenie ankiety, analiza oraz przedstawienie wyników

2018 – przygotowanie strategii młodzieżowych oraz testowanie narzędzi dialogu z młodzieżą

2019 – analiza zmian i zakończenie projektu

CaSYPoT jest projektem stworzonym specjalnie dla młodych ludzi z czterech krajów Regionu Południowego Bałtyku: Szwecji, Litwy, Rosji i Polski, a jego celem jest zebranie informacji o najważniejszych dla nich problemach, po to, by znaleźć najlepsze rozwiązania.

Projekt koncentruje się na współpracy władz lokalnych i regionalnych, uniwersytetów, organizacji pozarządowych. Głównym celem jest poprawa współpracy transgranicznej lokalnych podmiotów ERB poprzez tworzenie wspólnej strategii młodzieżowej opartej na wiedzy.

Więcej o projekcie można znaleźć na stronie www.casypot.eu

PODZIEL SIĘ