W marcu 2017 r. Miasto Słupsk podpisało umowę o dofinansowanie projektu partnerskiego pn. „CaSYPoT – budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej” w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Nieruchomości

Partnerami w projekcie są: Rada Regionalna w Kalmarze, Gmina Emmaboda, Uniwersytet Linneusza, Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk w Elblągu, Uniwersytet w Kłajpedzie, Miasto Słupsk

CaSYPoT jest projektem stworzonym specjalnie dla młodych ludzi z czterech krajów Regionu Południowego Bałtyku: Szwecji, Litwy, Rosji i Polski, a jego celem jest zebranie informacji o najważniejszych dla nich problemach, po to, by znaleźć najlepsze rozwiązania.

Projekt koncentruje się na współpracy władz lokalnych i regionalnych, uniwersytetów, organizacji pozarządowych. Głównym celem jest poprawa współpracy transgranicznej lokalnych podmiotów ERB poprzez tworzenie wspólnej strategii młodzieżowej opartej na wiedzy.

Harmonogram działań w projekcie:

2016 – rozpoczęcie projektu oraz przygotowanie treści ankiety
2017 – przeprowadzenie ankiety, analiza oraz przedstawienie wyników
2018 – przygotowanie strategii młodzieżowych oraz testowanie narzędzi dialogu
z młodzieżą
2019 – analiza zmian i zakończenie projektu

Główny cel projektu:
Poprawienie:
– potencjału współpracy transgranicznej lokalnych aktorów Euroregionu Bałtyk,
– poprzez stworzenie wspólnej, opartej na wiedzy, strategicznej polityki młodzieżowej.

 

Całkowity budżet projektu dla Miasta Słupska: 51.610,00 EUR
Wartość dofinansowania dla Miasta Słupska: 43.868,50 EUR
Okres realizacji: 2016-2019

PODZIEL SIĘ