młodzież stojąca na scenie słuchająca podziekowań Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
fot. Bożena Jakimowicz

22 marca 2018 seniorki i seniorzy mieli okazję uczestniczyć w wyjątkowo klimatycznym koncercie przygotowanym przez uczniów Zespołu Szkół Informatycznych i Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Słupsku. Młodzież zaprezentowała piosenki o miłości, etiudy taneczne i utwory literackie.

Nieruchomości

Bezcenne były nie tylko emocje organizatorów i odbiorców koncertu, ale nade wszystko idea i inicjatywa, której celem jest  wzmacnianie relacji międzypokoleniowych.

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie i trud przygotowania koncertu. Każda inicjatywa podejmowana na rzecz osób starszych cieszy, ale te podejmowane przez młodzież cieszą w sposób szczególny.

PODZIEL SIĘ