W piątek 10 stycznia w siedzibie Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku otwarto oferty złożone w drugim postępowaniu na przebudowę bulwarów rzeki Słupi oraz ulicy Szarych Szeregów.
Przedsięwzięcie jest niezwykle skomplikowane i swoją rozpiętością tematyczną branż przerasta największy dotychczas zrealizowany projekt polegający na budowie trzech etapów słupskiego ringu.
Oprócz zadania typowo drogowego jakim jest przebudowa całej ulicy Szarych Szeregów, projekt obejmuje budowę trzech nowych mostów i remont trzech istniejących tego typu obiektów; Most Bonawentury Jezierskiego, Most Kowalski oraz kładkę przy Młynie Zamkowym. W ramach projektu zaplanowano także zagospodarowanie terenów parkowych; bulwary rzeki Słupi, Park im. Fryderyka Chopina, ogród wirydarzowy przed Miejską Biblioteką Publiczną im. Marii Dąbrowskiej. Zadanie obejmuje także budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej, oświetlenie całego terenu łącznie z iluminacją najatrakcyjniejszych obiektów i ciągiem świetlnym w linii nieistniejących murów obronnych.
Niezwykle obszerny jest także zakres prac zieleniarskich, przewidujący tysiące nowych nasadzeń.  W projekcie uwzględniono także prace w obrębie zabytkowych murów obronnych, gdzie powstanie nowa furta łącząca Park im. Fryderyka Chopina z parkiem przed Miejską Biblioteką Publiczną przy ul. Grodzkiej.

Nieruchomości

Dodatkowymi celami, poza wykreowaniem wysokiej jakości przestrzeni bulwarów, będzie poprawa dostępności bulwarów rzeki Słupi od strony centrum miasta – poprzez wykonanie nowej nawierzchni i oświetlenia przedwojennej ulicy Marktgasse pomiędzy bulwarami i Starym Rynkiem koło budynku Sądu Rejonowego przy ul. Grodzkiej oraz udrożnienie i przebudowę dojścia od ronda Staromiejskiego do Parku im. Fryderyka Chopina. Poprawie ulegnie także dostępność terenu Podgrodzia, czyli rejonu ulic Szarych Szeregów i Partyzantów poprzez budowę dwóch nowych mostów dla pieszych i rowerzystów.

Pozytywną zmianą w przestrzeni będzie także stworzenie dwóch miejsc o charakterze placów miejskich – przy ulicy Szarych Szeregów na wysokości Białego Spichlerza oraz przy Miejskiej Bibliotece Publicznej, przy której zostanie zlokalizowany duży stół debat, czyli miejsce nie tylko codziennego odpoczynku, ale dające także możliwość organizowania spotkań w tej atrakcyjnej przestrzeni miejskiej.

W powtórzonym postępowaniu dotyczącym wyboru wykonawcy prac, dwie firmy złożyły swoje oferty; firma Strabag na kwotę 31.742.344,48 zł oraz firma Krężel na kwotę 31.946.140,52 złotych.
Powyższe kwoty nie przekraczają budżetu zakładanego na ten cel przez samorząd Słupska.
W stosunku do pierwszego postępowania uzyskano oszczędność w wysokości blisko 1,9 mln złotych.

Schemat bulwarów do pobrania [pobierz]

Środki finansowe na realizację zadania zapewniono w ramach projektu „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

PODZIEL SIĘ