Zachęty inwestycyjne w Słupsku

Proinwestycyjny Słupsk:

 • udogodnienia i preferencyjne warunki dla powstających i istniejących  inwestycji
 • Centrum Obsługi Inwestora (dedykowana przedsiębiorcom komórka w Urzędzie Miejskim w Słupsku – Wydział Współpracy z Biznesem)
 • instytucje okołobiznesowe wspierające biznes
 • funkcjonowanie Strefy Ekonomicznej
 • atrakcyjna lokalizacja
 • funkcjonowanie Dwumiasta Słupsk – Ustka (współpraca na rzecz rozwoju gospodarczego regionu oraz rozwój gospodarki i turystyki).
 • konkurencyjne koszty pracy
 • atrakcyjna oferta edukacyjna
 • współpraca nauki z biznesem
 • stabilność ekonomiczna  i  polityczna
 • transparentna i proinwestycyjna polityka władz samorządowych

Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna obejmuje swym zasięgiem tereny inwestycyjne zlokalizowane w miastach i gminach województw: pomorskiego i zachodniopomorskiego.  Strefa oferuje potencjalnym inwestorom pomoc w przeprowadzeniu procesu inwestycyjnego, preferencyjne warunki dla funkcjonowania biznesu, ulgi i zwolnienia podatkowe, stwarza warunki do budowy  sieci powiązań między firmami już istniejącymi na rynku a nowo funkcjonującymi inwestorami strefowymi.

Słupski Inkubator Technologiczny – miejsce dla rozwoju innowacji w Słupsku, zapewniające  początkującym przedsiębiorcom z sektora MŚP pomoc w uruchomieniu i prowadzeniu firmy oferującej innowacyjne produkty lub usługi. Nowoczesny dwukondygnacyjny biurowiec umiejscowiony na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej pełni trzy główne funkcje: Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego, Pracowni Specjalistycznej.

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., zarządzająca Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną i Słupskim Inkubatorem Technologicznym to instytucja skutecznie działająca na rzecz rozwoju i promocji gospodarczej Słupska.  PARR S.A.  ma za zadanie stymulowanie rozwoju zasobów ludzkich poprzez organizację szkoleń i kursów dla mieszkańców regionu oraz przez powoływanie nowych instytucji szkoleniowych i promowanie atrakcyjnych kierunków kształcenia.