Rada Biznesu przy Prezydencie

Słupska Rada Biznesu to interdyscyplinarne gremium, które stanowi Forum wymiany myśli i kontaktów między samorządem lokalnym a światem akademickim oraz środowiskami biznesu, mediów i kultury. Pragniemy, aby posiedzenia Rady były miejscem ciekawych spotkań oraz źródłem kreowania innowacyjnych programów na rzecz rozwoju miasta oraz konkurencyjnej pozycji Słupska na rynku gospodarczym Polski.

fot. Igor Nizio

Do zadań Rady należy:

 • opiniowanie strategicznych inicjatyw i decyzji Prezydenta Miasta Słupska w zakresie przedsiębiorczości i polityki gospodarczej;
 • opiniowanie projektów strategicznych dokumentów planistycznych i programowych oraz rekomendowanie zmian aktów prawa miejscowego;
 • inspirowanie strategicznych przedsięwzięć w wymiarze polityki gospodarczej Miasta Słupska;
 • kreowanie polityki gospodarczej Miasta, wyznaczanie kierunków rozwoju;
 • ocena realizacji kluczowych działań Prezydenta Miasta Słupska oraz podległych mu jednostek organizacyjnych, a także podmiotów prawa handlowego oraz rekomendowanie zmian w zakresie wspierania i rozwoju przedsiębiorczości w Słupsku;
 • ocena polityki finansowej Miasta Słupska, w tym wykonania budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupska, oraz rekomendowanie zmian;
 • opiniowanie i ocena planów naprawczych inicjowanych przez Prezydenta Miasta Słupska w wymiarze polityki gospodarczej Miasta Słupska.
fot. Igor Nizio

W skład rady wchodzą:

 • Biedroń Robert – Prezydent Miasta Przewodniczący Rady
 • Biernacki Marek- Z-ca Prezydenta
 • Björk Jörgen Peter – Prezes Scania Production Słupsk S.A.
 • Chrzanowska Beata- Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
 • Czechowicz Jan- Prezes Słupskiej Izby Przemysłowo Handlowej, właściciel Plasmet Sp.j.
 • Kamiński Mirosław– Prezes Zarządu Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Kądziela Paweł– z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
 • de Lubicz – Szeliski Łukasz- Prezes Zarządu Hotel Lubicz Sp. z o.o.
 • Maciejewska Beata- Pełnomocniczka PMS ds. zrównoważonego rozwoju i zielonej modernizacji miasta
 • Malicki Tomasz – Prezes Zarządu Gino Rossi S.A.
 • Meka Kazimierz – Prezes Słupska Fabryka Butów Nord Sp. j
 • Minda Halina – Właścicielka Salonu Kosmetyczno-Fryzjerskeigo Ju Vena
 • Nowak Robert – Prezes Euroledlighting Sp. z o.o.
 • Osadowski Zbigniew – Prorektor ds. Programów Europejskich i Współpracy z Gospodarką Akademii Pomorskiej w Słupsku
 • Pawlak Grzegorz – Prezes Zarządu Plast Box S.A.
 • Pawlak Anna – Przewodnicząca Rady Nadzorczej Zakładów Tworzyw Sztucznych „GAMRAT” S.A.
 • Perel Michał – Prezes Perla Polska Sp. z o.o.
 • Rębacz Eugenia – Prezes Zarządu „Społem“ PSS w Słupsku
 • Skrzypek Romuald- Współwłaściciel firmy PBO Sp. z o.o.
 • Szewczyk Aleksandra – Foton Słupsk (OZE)
 • Szyca Zbigniew- Prezes Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku
 • Szyszko Stanisław- Rektor Wyższej Szkoły Inżynierii Gospodarki
 • Śmigielski Arkadiusz– Prezes Zarządu OptiNav Sp. z o.o.
 • Wawrowski Mirosław – Charlotta Resort and Spa
 • Wołejko Anna – Dyrektor Zarządzający Tritec Production Sp z o.o.
 • Wójtowicz Andrzej- Prezes Zarządu Wodociągi Sp. z o.o.
 • Zdrojek Edward – Prezes Eniga Sp. z o.o.
 • Agnieszka Dobosz-Wiceprezes Zarządu Hydro- Naval Sp. z o.o.
 • Tomasz Budrewicz- Fach-Pak Sp. z o.o. Sp.K.

   

fot. Igor Nizio

Słupska Rada Biznesu została powołana na podstawie art. 30  ust. 1 i art. 31 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014r. poz. 379 i poz. 1072).

Pliki

 • zarządzenie NR168/GPM/2015 Prezydenta Miasta Słupska
  z dnia 16 marca 2015 roku
 • I zmiana zarządzenia Nr 394/RGiP 2015 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 03 czerwca 2015 roku

Pierwsze posiedzenie Słupskiej Rady Biznesu odbyło się 12 czerwca 2015 w Słupskim Inkubatorze Technologicznym, natomiast drugie 20 września 2015 roku w Ratuszu.