Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej w Słupsku to instytucja przystosowana głównie do potrzeb studentów. Nie zawęża to jednak grona korzystających z niej osób.

Nieruchomości

Każdy może znaleźć tu dla siebie materiały z zakresu nauk humanistycznych (literatura piękna polska i obca, literaturoznawstwo, językoznawstwo, psychologia, pedagogika, historia ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza), nauk filozoficzno-społecznych, nauk matematyczno-fizycznych i biologii, nauk o Ziemi, nauk o zdrowiu (pielęgniarstwo i ratownictwo) i bezpieczeństwa narodowego.

Zbiory Biblioteki Uczelnianej liczą około 450 tysięcy jednostek inwentarzowych. W ich składzie wyróżnić można około 300 tysięcy książek – tzw. wydawnictw zwartych- około 60 tysięcy jednostek czasopism tradycyjnych z ponad 3 tysiącami tytułów (w tym ponad 700 w prenumeracie bieżącej i około 50 tytułów czasopism zagranicznych)

Biblioteka stwarza również możliwości dostępu do kilkudziesięciu tysięcy czasopism i książek elektronicznych w 17 zagranicznych bazach danych – EBSCO i Elsevier. Co dopełnia całość proponowanej przez nią interesującej oferty.

Bibliotekę Uniwersytecką buduje sieć biblioteczno-informacyjna obejmująca Bibliotekę Instytutu Geografii, Bibliotekę Instytutu Neofilologii oraz  Bibliotekę Muzyczną.

PODZIEL SIĘ