Gromadzeniem i udostępnianiem literatury zawodowej z zakresu prawa, kryminalistyki, kryminologi, administracji, medycyny sądowej, socjologi czy psychologi, zajmuje się w Słupsku wchodząca w skład Wydziału Organizacji i Dowodzenia Biblioteka Szkoły Policji.

Nieruchomości

Swoje zadania instytucja ta realizuje nie tylko poprzez gromadzenie i udostępnianie materiałów bibliotecznych, ale również dzięki ich opracowywaniu w celach dydaktycznych.
Ze zbiorów biblioteki pełnoprawnie korzystać może każdy, kto uzyska na wniosek zgodę Komendanta Szkoły Policji. Nie potrzebują jej tylko pracownicy i słuchacze szkoły, kadry, jej emeryci i renciści, policjanci Komendy Miejskiej Policji w Słupsku i jednostki im podległe.

Materiały gromadzone przez bibliotekę udostępniane są zainteresowanym w mieszczącej się w Szkole Policji w Słupsku czytelni. Obecnie księgozbiór liczy tu około 38 tysięcy woluminów.  Biblioteka prowadzi również szeroką działalność informacyjną przez katalog komputerowy wydawnictw zwartych i ciągłych oraz dostęp do Intranetu. Zajmuje się także promocją działalności bibliotecznej przez wystawki czytelnicze i okolicznościowe.

Dodatkowo, świadomie czerpiąc z dobrodziejstw techniki XXI wieku, aby zaspokoić potrzeby nowoczesnych odbiorców, utworzona została e-Biblioteka Szkoły Policji zajmująca się elektroniczną formą publikacji. Poprzez stronę internetową, w ramach Internetowej Biblioteczki Wydawnictw Szkoły Policji w Słupsku, publikowane są różnorodne wydawnictwa. Dostępne są tu materiały dzięki, którym dostęp do potrzebnej literatury zawodowej, umożliwiającej doskonalenie się i zdobywanie wiedzy na odległość , jest łatwiejszy.

PODZIEL SIĘ