źródło: pixabay.com

Szanowni Mieszkańcy, Miasto Słupsk zaprasza do skorzystania z bezpłatnych zabiegów czipowania psów.

Nieruchomości

Warunkiem skorzystania z ww. zabiegu finansowanego przez Miasto Słupsk jest:

a) posiadanie zwierzęcia (psa – samca lub samicy) przez osobę będącą mieszkańcem Słupska;

b) czytelne i kompletne wypełnienie przez właściciela zwierzęcia dokumentu rejestracyjnego (wzór dokumentu; punkt 3 – 4);

c) okazanie książeczki zdrowia psa lub rodowodu zwierzęcia będącego potwierdzeniem prawa do zwierzęcia;

d) pozytywna opinia lekarza weterynarii wydana po analizie stanu zdrowia zwierzęcia – potwierdzenie możliwości oznakowania psa – samca lub samicy (wzór dokumentu; punkt 2- uzupełnia nw. przychodnia weterynaryjna).

Regulamin Planu znakowania zwierząt właścicielskich (psów – samców i samic) na terenie Miasta Słupska w roku 2018.

O co chodzi w czipowaniu?

Czipowanie jest metodą identyfikacji zwierząt. Jest to przydatne w sytuacji gdy pies się zgubi, bowiem wszczepiony mikroczip nadaje mu tożsamość. Mikrochip jest wielkości ziarenka ryżu, zawiera 15-cyfrowy numer identyfikacyjny i wszczepia się go pod skórę zwierzęcia, najczęściej w okolicy szyi lub pomiędzy łopatkami. Jest to zabieg bezbolesny.

W Polsce nie ma obecnie obowiązku czipowania psa, jednak posiadanie przez zwierzę mikorczipu jest niezbędne, gdy chcemy wyrobić mu paszport.

Wbrew panującemu przekonaniu czip nie jest urządzenie GPS. Czip nie namierza psa, ale pozwala zidentyfikować zwierzę i dotrzeć do jego właściciela, dzięki danym zawartym w bazie.

Gdzie i kiedy można skorzystać z czipowania?

Bezpłatne chipowanie psów właścicielskich finansowane jest przez Miasto Słupsk w okresie od 10 maja 2018 do 30 listopada 2018.

Z bezpłatnego czipowania zwierząt można skorzystać wyłącznie w Przychodni Weterynaryjnej Pani Renaty i Pana Piotra Walkowiak zlokalizowanej przy ul. Zygmunta Augusta 52 w Słupsku w godzinach pracy przychodni tj:

  • Pn – pt: 10.00 – 20.00
  • Sobota: 10.00 – 14.00
  • Niedziela: 9.00 – 11.00

Ww. podmiot został wyłoniony w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi pn. „Chipowanie psów posiadających właściciela z terenu miasta Słupska”, przeprowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), zgodnie z zapisami Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 827/RZP/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych”.

Przychodnia ta realizowała będzie zadanie w zakresie świadczenia usług weterynaryjnych polegającej na elektronicznym znakowaniu zwierząt (psów – samców i samic) zgodnie z umową nr ZP.34/2018 z dnia 10 maja 2018 roku.

Zapraszamy Mieszkańców Słupska do korzystania z zabiegu bezpłatnego chipowania ich pupili!

PODZIEL SIĘ