Nieruchomości

Bezpłatne chipowanie psów”

Szanowni Mieszkańcy,

Miasto Słupsk zaprasza do skorzystania z bezpłatnych zabiegów chipowania psów.

Warunkiem skorzystania z ww. zabiegu finansowanego przez Miasto Słupsk jest:

a) posiadanie zwierzęcia (psa – samca lub samicy) przez osobę będącą mieszkańcem Słupska;

b) czytelne i kompletne wypełnienie przez właściciela zwierzęcia dokumentu rejestracyjnego (wzór dokumentu; punkt 3 – 4);

c) okazanie książeczki zdrowia psa lub rodowodu zwierzęcia będącego potwierdzeniem prawa do zwierzęcia;

d) pozytywna opinia lekarza weterynarii wydana po analizie stanu zdrowia zwierzęcia – potwierdzenie możliwości oznakowania psa – samca lub samicy (wzór dokumentu; punkt 2).

Regulamin Planu znakowania zwierząt właścicielskich (psów – samców i samic) na terenie Miasta Słupska w roku 2019.

O co chodzi w chipowaniu?

Chipowanie jest metodą identyfikacji zwierząt. Jest to przydatne w sytuacji gdy pies się zgubi, bowiem wszczepiony mikrochip nadaje mu tożsamość. Mikrochip jest wielkości ziarenka ryżu, zawiera 15-cyfrowy numer identyfikacyjny i wszczepia się go pod skórę zwierzęcia, najczęściej w okolicy szyi lub pomiędzy łopatkami. Jest to zabieg bezbolesny.

W Polsce nie ma obecnie obowiązku chipowania psa, jednak posiadanie przez zwierzę mikrochipu jest niezbędne, gdy chcemy wyrobić mu paszport.

Wbrew panującemu przekonaniu czip nie jest urządzeniem GPS. Czip nie namierza psa, ale pozwala zidentyfikować zwierzę i dotrzeć do jego właściciela, dzięki danym zawartym w bazie.

Gdzie i kiedy można skorzystać z chipowania?

Bezpłatne chipowanie psów właścicielskich finansowane będzie przez Miasto Słupsk w okresie od 10 czerwca 2019 roku do 30 listopada 2019 roku.

Z bezpłatnego chipowania zwierząt można skorzystać wyłącznie w Gabinecie Weterynaryjnym „TYGRYSEK” Pani Izabeli Stanek zlokalizowanym na ulicy Bohaterów Westerplatte 20 w Słupsku w godzinach pracy gabinetu tj,:

Pn – pt: 1000 – 1800

Sobota: 900 – 1200

Niedziela: NIECZYNNE

Ww. podmiot został wyłoniony w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi pn.: „Chipowanie psów posiadających właściciela z terenu miasta Słupska”, przeprowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), zgodnie z zapisami Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 611/ZP/2018 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych”.

Przychodnia ta realizowała będzie zadanie w zakresie świadczenia usług weterynaryjnych polegającej na elektronicznym znakowaniu zwierząt (psów – samców i samic) zgodnie z umową nr ZP.67/2019 z dnia 10 czerwca 2019 roku.

Zapraszamy Mieszkańców Słupska do korzystania z zabiegu bezpłatnego chipowania ich pupili!