zarys domu z wpisem Miejsca Przyjazne Seniorom
Grafika: Stowarzyszenie HORYZONT

Stowarzyszenie HORYZONT oraz Słupska Rada Seniorów, organizatorzy akcji pn: „Miejsca Przyjazne Seniorom”, serdecznie zapraszają  do przystąpienia w roli Partnerów wydarzenia, do akcji, której celem jest zarówno wyłonienie miejsc przyjaznych seniorom oferujących zniżki, promocje lub bezpłatne usługi dla osób starszych, które ukończyły 60 rok życia jak również aktywizacja seniorek i seniorów z równoczesnym promowaniem miejsc przyjaznych seniorom.

Nieruchomości

Do akcji przystąpić mogą wszelkie podmioty: organizacje, firmy, instytucje, przedsiębiorstwa, które poprzez przygotowanie lub dostosowanie oferty promocyjnej na swoje produkty i usługi dla osób starszych, zechcą zaproponować dowolną wskazaną przez siebie formę zniżek i ulg.

Każdy udzielony rabat z jednej strony sprawia poprawę jakości życia osób starszych ale także spowoduje zwiększenie liczby potencjalnych odbiorców Państwa usług, produktów. Organizatorzy zapewniają promowanie podmiotów przystępujących do akcji poprzez kampanie medialne również na stronach internetowych organizatorów i partnerów akcji oraz poprzez publikację, w której zamieszczone będą informacje o działalności partnera akcji, jego dane kontaktowe oraz oferowane osobom starszym ulgi i zniżki. Uroczyste wręczenie certyfikatów świadczących o uzyskaniu tytułu „Miejsce Przyjazne Seniorom” nastąpi w drugiej połowie czerwca br. Każdy partner przystępujący do akcji otrzyma naklejkę, którą należy zamieścić w widocznym miejscu.

W załączeniu przekazujemy regulamin „Miejsc Przyjaznych Seniorom” wraz z drukiem deklaracji przystąpienia ufając, że zechcą Państwo zapoznać się z treścią i przede wszystkim przystąpić do tej ważnej ze społecznego punktu widzenia akcji.

Podejmując wyzwanie organizacji Miejsc Przyjaznych Seniorom wyrażamy nadzieję na przyłączenie się Państwa firmy i określenie ulg sprzyjających powodzeniu w/w akcji wśród osób starszych. Przystępując do akcji Państwo niczym nie ryzykujecie, zarówno włączenie się jak i rezygnacja może nastąpić w dowolnym terminie, a dane firm będą na bieżąco aktualizowane w bazie organizatorów Miejsc Przyjaznych Seniorom.

Zachęcam do zapoznania się z ofertą podmiotów, które przystąpiły w ramach poprzednich edycji Miejsc Przyjaznych Seniorom, która została przedstawiona w informatorze zamieszczonym na stronie miasta Słupska – zakładka seniorzy/miejsca przyjazne seniorom http://www.slupsk.pl/publikacja-o-miejscach-przyjaznych-seniorom-55787/

Wszelkich informacji dot. powyższej akcji udzieli: Małgorzata Mogielnicka Koordynator Projektu tel.: 501 511 508 oraz Beata Pawlicka Sekretarz Słupskiej Rady Seniorów tel.: 59 8488469 (w godz. funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Słupsku).

                                                           Serdecznie zapraszamy do przystąpienia do akcji !

                                                Małgorzata Mogielnicka Prezes Stowarzyszenia HORYZONT

                                        dr Marianna Borawska Przewodnicząca Słupskiej Rady Seniorów

Dokumenty do pobrania:

Regulamin 2018 MPS

deklaracja partnerska (pdf)

deklaracja partnerska (doc)

PODZIEL SIĘ