Opis

Aktywna Mapa Miasta Słupska powstała w ramach realizacji projektu „CaSYPoT – Budowanie Potencjału dla Strategicznej Polityki Młodzieżowej i Współpracy Ponadnarodowej” w latach 2017-2019 i skupia kilkadziesiąt prężnie działających miejsc, których inicjatywa i działalność dedykowane są słupskiej młodzieży.
Podczas przeprowadzonego badania, w trakcie trwania projektu, okazało się, że duża część młodej społeczności nie wie o istnieniu licznych organizacji i stowarzyszeń w Słupsku.
Tak powstał pomysł, by stworzyć jeden skuteczny kanał informacyjny na temat ogromu możliwości, jakie ma młody człowiek w naszym mieście. Oprócz organizacji, które w głównej mierze stawiają w swojej ofercie na aktywizację czasu wolnego, oznaczono również miejsca, w których w razie potrzeby, młodzi ludzie uzyskają pomoc, ale także gdzie będą mogli się spełnić, pomagając innym.
Młodzież z łatwością odnajdzie na mapie to, co ją interesuje, uaktywni się społecznie i w pełni wykorzysta potencjał zaplecza sportowo-rekreacyjno-kulturowego, jaki oferuje miasto.