źródło: http://listydlaziemi.pl

Słupsk dołączył do ogólnopolskiej akcji „Listy dla Ziemi” organizowanej przez Fundację Ekologiczną ARKA z Bielska-Białej, której głównym celem jest promocją recyklingu oraz postaw i działań proekologicznych, a także przeciwdziałanie palenia śmieci w piecach domowych. W ramach kampanii dzieci i młodzież z całej Polski w formie pisania listów, zachęcają dorosłych do dbania o środowisko.

Nieruchomości

W Słupsku do akcji przyłączyło się czternaście placówek oświatowych:

 1. Przedszkole Miejskie nr 1 „Zaczarowany Ogród”

 2. Przedszkole Miejskie nr 2

 3. Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8

 4. Przedszkole Miejskie nr 9 „Akademia Uśmiechu”

 5. Przedszkole Miejskie nr 12 „Niezapominajka”

 6. Przedszkole Miejskie nr 15

 7. Przedszkole Miejskie nr 23 „Promyczek”

 8. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Janusza Korczaka

 9. Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi nr 5

 10. Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Ludwika Waryńskiego

 11. Szkoła Podstawowa Nr 9 im. kmdra por. Stanisława Hryniewieckiego

 12. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. UNICEF

 13. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich

 14. IV Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Baczyńskiego.

Więcej informacji o „Listach dla Ziemi”: http://listydlaziemi.pl/

PODZIEL SIĘ