Polecamy Państwa uwadze magazyn „Informator rewitalizacyjny”!

Nieruchomości

„Informator rewitalizacyjny” to program telewizyjny o charakterze informacyjno – promocyjnym dotyczący działań rewitalizacyjnych Miasta Słupska zaplanowanych do realizacji w latach 2018-2025.

Magazyn realizowany był od lipca do grudnia 2018 r. W tym czasie powstało 12 odcinków, w których prezentowaliśmy Państwu aktualny postęp prac. Ostatni odcinek to podsumowanie tego co udało się zrobić w roku 2018, a także zapowiedź kolejnych działań.

Wiele działań rewitalizacyjnych w Słupsku współfinansowanych jest z funduszy Unii Europejskiej np. w ramach projektów: „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska” oraz „Usługi społeczne – innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizowanego Miasta Słupska”. Ale rewitalizacja to także szereg zadań ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2017-2025+, które finansowane są z budżetu Miasta (np. „program chodnikowy”).

Wszystkie odcinki „Informatora rewitalizacyjnego” można obejrzeć na kanale YouTube „Słupsk TV” (link), jak również na stronie internetowej TV Słupsk (link).

Zapraszamy do oglądania!