Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w bieżącym roku realizuje ponad 30 inwestycji infrastrukturalnych na terenie Miasta Słupska.

Nieruchomości

W Słupsku bardzo często można natknąć się na miejsca, w których prowadzone są prace drogowe. Oprócz remontów jezdni i chodników Zarząd Infrastruktury Miejskiej realizuje takie inwestycje jak: budowa parku przy ul. Szafranka, konserwacja murów obronnych, wymiana oświetlenia ulicznego, czy przebudowa pomnika na Pl. Zwycięstwa. Aby przybliżyć skalę prowadzonych działań powstała mapa obrazująca rozmieszczenie i rodzaje najważniejszych zadań.

Wskazane inwestycje obejmują działania realizowane w roku 2018, zarówno te jednoroczne, czyli rozpoczynane i kończone w tym roku, jak i wieloletnie, czyli rozpoczynane w roku ubiegłym i kończące się w roku bieżącym oraz rozpoczęte w 2018 roku a kończące się w roku 2019.

Zachęcamy do zapoznania się z mapą (format pdf.).

PODZIEL SIĘ