We wtorek 9 października w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej odbyło się spotkanie z mieszkańcami miasta w sprawie zagospodarowania podwórka przy ul. Piekiełko – Zamenhofa 5. Mieszkańcy zgłosili swoje propozycje zmian w projekcie.

Nieruchomości

Na spotkaniu zjawili się głównie mieszkańcy domów sąsiadujących z podwórkiem. Projekt i wszystkie zaproponowane w nim rozwiązania zostały szczegółowo omówione przez autorów projektu – biuro projektowego Solid Studio ze Słupska. Podwórko znajduje się w samym centrum miasta i sąsiaduje bezpośrednio z siedzibą Teatru Lalki „Tęcza”. Na dzień dzisiejszy jest to miejsce zaniedbane, wykorzystywane głównie jako dziki parking i składowisko odpadów.

Założeniem projektu jest otwarcie przestrzeni podwórka i płynne wkomponowanie jej w ulicę Piekiełko. Zaproponowano wprowadzenie ławek, małej sceny, przestrzeni dla gier podwórkowych i elementu nawiązującego do teatru – interaktywnej marionetki. Ponadto przeniesienie istniejących śmietników, likwidację rampy i przebudowę wjazdu z ulicy Bema. Istniejąca zieleń zostanie uporządkowana, pojawią się nowe atrakcyjne nasadzenia. Projekt przewiduje również stworzenie 14 ogólnodostępnych miejsc parkingowych.

Mieszkańcy zaproponowali zmniejszenie liczby ławek i takie ich ustawienie, by wraz z zaplanowaną zielenią nie tworzyły odosobnionych zakątków. Ponadto wnioskowali o zapewnienie kilkumetrowego trawnika umożliwiającego spacer z psem. Bardzo istotnym elementem dla wszystkich obecnych była kwestia oświetlenia terenu i objęcia podwórka monitoringiem.

Mieszkańcy mogą zgłaszać propozycje i uwagi do projektu do 18 października. W poniedziałek 15.10 od 15.00 do16.30 kolejny dyżur konsultacyjny w Wydziale Inwestycji UM. Zapraszamy do zgłaszania swoich opinii.

Konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowanie podwórka przy ul. Piekiełko – Zamenhofa w Słupsku odbywają się w ramach projektu „Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020.