na szarym tele ręka trzymająca biały smartphone
www.pixabay.com

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, Akademia Pomorska oraz Wydział Edukacji podjęli się zorganizowania eksperyment „7 DNI BEZ SMARTFONA”, którego celem jest zwiększenie świadomości młodzieży i nauczycieli na temat obecności smartfona w ich życiu. Wyniki badań posłużą do stworzenia rekomendacji dla szkół biorących udział w badaniu w zakresie bezpiecznego wykorzystania nowej technologii nie tylko w szkole, ale również w domu.

Nieruchomości

Projekt skierowany jest do nauczycieli oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Czas trwania eksperymentu: 7–14.05.2018.

TERMIN ZGŁOSZEŃ DO 25 KWIETNIA 2018!

W zgłoszeniu należy podać:
1. Nazwę szkoły.
2. Liczbę uczniów + nauczycieli chętnych do udziału w eksperymencie.
3. Telefon i e-mail do Koordynatora z ramienia szkoły.

Opis przebiegu eksperymentu:
Każda szkoła chętna do udziału w badaniu wyznaczy Koordynatora ze swojej placówki.
Koordynator będzie miał za zadanie zebrać zgody rodziców uczniów na uczestnictwo
w badaniu, a następnie zabrać w bezpieczne miejsce smartfony uczniów i nauczycieli dnia
07.05.2018 o godzinie 10:00. Każdy uczeń i nauczyciel dostanie kartę opisu dni bez smartfona (np.: myśli mu towarzyszące, emocje i uczucia, ewentualne działania) . Eksperyment zakończy się 14.05.2018 o 10:00.

Każda szkoła może wyznaczyć do eksperymentu maksymalnie 10 uczniów i 5 nauczycieli.
Każdy osoba biorąca udział w eksperymencie, może przerwać go w dowolnej chwili.
Koordynatorzy otrzymają wydrukowane karty opisu „7 dni bez smartfona”.

Po zakończeniu Koordynator (z ramienia szkoły) zbierze od uczestników eksperymentu
w swojej szkole karty opisu. Koordynator eksperymentu je odbierze w ustalonym czasie.

Szkoły biorące udział w eksperymencie otrzymają:
1. Zbiorcze wyniki badania wszystkich uczestników.
2. Rekomendacje dotyczące bezpiecznego wykorzystywania nowej technologii (smartfony)
-rodzice, uczniowie, nauczyciele.
3. Propozycje szkoleń dla nauczycieli, uczniów i rodziców w zakresie niwelowania problemów zdiagnozowanych w trakcie przeprowadzonego eksperymentu.

Osoba odpowiedzialna za eksperyment:
Maciej Maraszkiewicz – pracownik Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku.

PODZIEL SIĘ