grafika główna

Czy także i Ty zadecydowałeś\aś, że jednym z postanowień noworocznych na Twojej liście będzie przekazanie 1% należnego Ci podatku na wybraną słupską organizację pożytku publicznego (OPP)?

Już niedługo dostaniesz PIT-y i będziesz musiał/a wskazać, która OPP według Ciebie najbardziej potrzebuje wsparcia – w Słupsku mamy aż 32 organizacje pożytku publicznego, więc jest komu pomóc!

CZYM SĄ OPP?

Nieruchomości

Są to organizacje, których praca jest społecznie użyteczna i prowadzona w sferze zadań publicznych z zakresu m. in. pomocy społecznej, wspierania rodziny, udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, działalności charytatywnej, ochrony i promocji zdrowia, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 1% przekazany na te organizacje pomaga im efektywnie realizować zadania statutowe i osiągać postawione cele.

JAK ODDAĆ 1%? 

KROK PIERWSZY → upewnij się, czy jesteś w którejkolwiek grupie osób, które mogą przekazać 1% na OPP. Sprawdź zatem, czy jesteś:

a) podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych,

b) podatnikiem opodatkowanym ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,

c) podatnikiem prowadzącym działalność gospodarczą i korzystającym z liniowej, 19% stawki podatku.

KROK DRUGI → zapoznaj się z listą organizacji pożytku publicznego oraz prowadzoną przez nie działalnością i zadecyduj, którą wesprzesz swoim symbolicznym 1%.

KROK TRZECI → gdy wybierzesz najbliższą Tobie OPP, wypełnij odpowiednią rubrykę w swoim rocznym zeznaniu podatkowym, jest ona zatytułowana „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)”. Należy w niej wskazać nazwę organizacji, numer, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) oraz kwotę, którą chcemy przekazać na daną OPP (1%).

KROK CZWARTY → pozostaje już tylko złożenie zeznania i zapłacenie podatku – termin upływa 30 kwietnia 2017.

WYKAZ SŁUPSKICH ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

 • Bank Żywności w Słupsku (KRS: 0000294636),
 • Centrum Inicjatyw Obywatelskich (KRS: 0000056842),
 • Fundacja Dla Dzieci Niepełnosprawnych „Nadzieja” (KRS: 0000034670),
 • Fundacja Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „Progresja”
  (KRS: 0000378180),
 • Fundacja „Kochamy Zabytki” (KRS: 0000146253),
 • Fundacja „Pro Pomerania” (KRS: 0000121589),
 • Klub Strzelecki „Gryf Słupski” ( KRS: 0000026355),
 • Integracyjny Klub Sportowy „Zryw” (KRS: 0000056169),
 • Klub Sportowy „Gryf” (KRS: 0000225428),
 • Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku (KRS: 0000341640),
 • Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku (KRS: 0000057134),
 • Słupskie Biuro Porad Obywatelskich (KRS: 0000263957),
 • Słupskie Stowarzyszenie „Amazonka” (KRS: 0000086035),
 • Słupskie Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Dziecku i Rodzinie „Krąg” ( KRS: 0000074018),
 • Społeczne Towarzystwo Oświatowe Samodzielne Koło Terenowe nr 68 (KRS: 0000044025),
 • Stowarzyszenie „Dom Maleńkiej Miłości” (KRS: 0000239065),
 • Stowarzyszenie Kiwanis International Klub Słupia (KRS: 0000166140),
 • Stowarzyszenie Metalowych Serc w Słupsku (KRS: 0000046663),
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Wiatraczek” (KRS: 0000388606),
 • Stowarzyszenie Oświatowo-Wychowawcze „Mechanik” (KRS: 0000316549),
 • Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Autyzm” (KRS: 0000025042),
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych „Dajmy Im Radość”
  (KRS: 0000238614),
 • Stowarzyszenie Rozwoju „Inspiracje” (KRS: 0000363825),
 • „Tampra” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością (KRS: 0000212486),
 • Towarzystwo Opieki Paliatywnej im. Janiny Różyckiej (KRS: 0000102768),
 • Towarzystwo Pomocy Im. Św. Brata Alberta Koło Słupskie (KRS: 0000415806),
 • Towarzystwo Sportowe Judo Gryf Słupsk (KRS: 0000078068),
 • Uczniowski Klub Sportowy „Byki” Słupsk (KRS: 0000401669),
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 W Słupsku (KRS: 0000352605),
 • Stowarzyszenie Edukacyjne „Piątka” (KRS: 0000416267),
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Razem” (KRS: 0000419417),
 • Fundacja Przyjaciele Życia (KRS:0000421903).

 

PODZIEL SIĘ